УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут.

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про Вчену раду.

Положення про Наглядову раду.

Положення про академічні відпустки та повторне навчання.

Положення про апеляційну комісію.

Положення про дистанційне навчання.

Положення про переведення, відрахування та поновлення.

Положення про керування освітніми (освітньо-професійними) програмами.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Положення про факультет.

Положення про кафедру.

Положення про організацію освітнього процесу.

Положення про семестровий контроль.

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості та повторне вивчення студентами окремих навчальних дисциплін.

Положення про порядок визначення і складання академічної різниці.

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії.

Положення про диплом з відзнакою.

Положення про студентське самоврядування.

РІШЕННЯ

Рішення Вченої ради

Рішення Приймальної комісії

ЗВІТ РЕКТОРА

ПРАВИЛА

Правила внутрішнього розпорядку для студентів.

Правила проведення «Рекламної акції 2017»

АКРЕДИТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ

Висновки експертної комісії МОН України