Українсько-американський університет Конкордія надає вищу освіту, яка допомагає студентам стати ефективними, підприємливими, конкурентоспроможними й відповідальними громадянами, що сприймають дух підприємництва та моральні й етичні цінності.

Завданням ConcordiaUA є створення стимулюючого мультикультурного середовища для професорсько-викладацького складу та студентської спільноти.

Програми, які орієнтовані  на міжнародний бізнес та менеджмент, розраховані для задоволення потреб професіоналів та лідерів світового співтовариства 21-го століття.