На сьогоднішній день  ВМУУ – єдиний вищий навчальний заклад в Україні, що пропонує спільну українсько-американську освітньо-професійну програму на здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності “Ділове адміністрування” (диплом міжнародного зразка) та ступеня бакалавра за напрямом “Менеджмент” та «Міжнародний бізнес» (диплом державного зразка). Студенти, які закінчили спільну українсько-американську освітньо-професійну програму, отримують два дипломи: міжнародний диплом зі спеціальності “Ділове адміністрування” та диплом державного зразка з напряму “Менеджмент” або «Міжнародний бізнес».

А також в інституті готують магістрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (українська програма) та магістрів з ділового адміністрування (МВА) – міжнародна програма.

Навчальний процес у ВМУУ забезпечують три кафедри: кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу; кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; кафедра фундаментальних дисциплін. У статутній діяльності ВМУУ беруть участь провідні науково-педагогічні фахівці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших провідних вищих навчальних закладів м. Києва, провідні співробітники НАН України, професори відомих українських, американських, британських, німецьких, китайських університетів, громадські й політичні діячі України, США та інших країн.