КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Завідувач кафедри

Жарова Любов Валеріївна

доктор економічних наук, професор

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністями «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини». Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть наукові дослідження за актуальними напрямками економічної науки, беруть участь у виконанні планових наукових тем, керують науково-дослідною роботою студентів.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Жарова Л.В. – доктор економічних наук, професор;
 2. Амалян Н.Д. – кандидат економічних наук, доцент
 3. Гребельник О. П. – доктор економічних наук, професор;
 4. Бентс Йохім – старший викладач
 5. Буряк Г.С. – кандидат економічних наук, доцент;
 6. Гавриляка Г.В. – кандидат економічних наук, доцент;
 7. Голюк В.Я. – кандидат економічних наук, доцент;
 8. Григорак М.Ю. – кандидат економічних наук, доцент
 9. Дробот А.О. – старший викладач;
 10. Еатон Г.В. – кандидат економічних наук, доцент
 11. Мірзодаєва Т.В. – кандидат економічних наук, доцент;
 12. Нечипорук С.В. – кандидат економічних наук, доцент;
 13. Процун Н.М. – кандидат економічних наук, доцент;
 14. Савчук Марк – cтарший викладач;
 15. Сєрова Л.П. – кандидат економічних наук, доцент;
 16. Смолін І.В. – доктор економічних наук, професор;
 17. Страшинська Л.В. – доктор економічних наук, професор;
 18. Цибуляк А.Г. – кандидат політичних наук, доцент
 19. Уніятова О.О. – кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни:

 • Основи менеджменту
 • Операційний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Міжнародні фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Маркетинг
 • Світова економіка
 • Маркетингові дослідження
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України
 • Менеджмент ризиків
 • Мультинаціональні підприємства
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Стратегічний менеджмент
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна інформація
 • Основи дипломатії та дипломатична робота
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародний маркетинг
 • Інвестиційний менеджмент
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Основи управлінського консультування

 —————————————————————————————–

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри

Грищенко Андрій Іванович

Кафедра фундаментальних дисциплін бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини». Науково-педагогічні працівники кафедри проводять науково-дослідні роботи із фундаментальних наук, діагностики та оцінки діяльності підприємницьких структур.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Грищенко А.І. – кандидат економічних наук, доцент
 2. Верхогляд О.О. – доктор філософії, професор;
 3. Воловик О.І. – старший викладач;
 4. Кінаш А.В. – кандидат фізико-математичних наук;
 5. Кондратенко Л.І. – кандидат педагогічних наук, доцент;
 6. Надточій  В.О. – старший викладач;
 7. Нікіфоров Р.О. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 8. Процак Л.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 9. Романовський О. О. – доктор економічних наук, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор;

 Дисципліни:

 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Інформатика і КТ
 • Інформаційні системи та технології
 • Управління персоналом
 • Теорія організації
 • Інтелектуальна власність
 • Психологія
 • Методологія і організація наукових досліджень

—————————————————————————————————-

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри

Романовська Олександра Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини». Науково-педагогічні працівники кафедри проводять науково-дослідні роботи із соціально-гуманітарного спрямування, діагностики та оцінки діяльності підприємницьких структур.

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Романовська О. О. – кандидат педагогічних наук, доцент
 2. Вяткіна Н.Б. – кандидат філософських наук, доцент;
 3. Дубогай О.Р. – доктор педагогічних  наук, професор;
 4. Жулкевська Т.В. – старший викладач;
 5. Іщук О.М. – доцент;
 6. Маєвський О.О. – кандидат історичних наук, доцент;
 7. Марченко С.В. – старший викладач;

 1. Панасюк С.А. – кандидат юридичних наук, професор;
 2. Правільєва А.В. – старший викладач;
 3. 10. Романовська Ю.Ю. – кандидат філологічних наук, професор;
 4. Стахєєва-Боговик О.О. – кандидат юридичних наук, доцент;
 5. 12. Філатова З.І. – кандидат педагогічних наук.

Дисципліни:

·  Англійська мова

·  Ділова англійська мова

·  Друга іноземна мова

·  Ділова (друга) іноземна мова

 • Ділова українська мова
 • Історія України
 • Історія української культури

·  Етика бізнесу

·  Міжособове спілкування

·  Історія української культури

 • Філософія
 • Фізичне виховання