Основне завдання бібліотеки – забезпечити інформаційну підтримку, активно сприяти навчальному та науковому процесам, максимально оперативно задовольняти запити читачів. Сьогодні бібліотека ВМУУ – це важливий інформаційно-культурний центр університету, який забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування навчального, наукового та виховного процесів університету; розвиток, створення, збереження та організацію використання власних та світових інформаційних ресурсів,  які відповідають навчальному та науковому процесам в університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб студентів, викладачів, співробітників на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.

Загальний бібліотечний фонд (станом на 1.12.2013 р.) становить 13125 примірників.

ВМУУ оснащений бібліотекою з достатньою кількістю сучасних українських, американських, а також інших зарубіжних підручників, довідників, наукової та художньої літератури, відео- й аудіокурсів та періодичних видань. До послуг студентів – електронні каталоги, журнали, довідники, енциклопедії й словники різного профілю. Студенти для зручності можуть користуватися читальним залом. Співробітники бібліотеки завжди готові допомогти в пошуку інформації.

Універсальний центр INTERNET відкриває доступ до віртуальних баз даних світу: бібліотек, інформаційних центрів, зарубіжних видавництв та архівів наукових журналів. INTERNET забезпечує дистанційні технології навчання, з’єднує ВМУУ з колегами й партнерами в усьому світі.

Співробітник бібліотеки надасть допомогу не тільки в пошуку літератури, а й консультуванні студентів з різних питань, що виникають під час відвідування бібліотеки. У Вас виникли питання щодо роботи бібліотеки, її послуг та використання ресурсів? Відповіді можна тримати в режимі реального часу (через телефон), е-поштою чи персонально звернутися до бібліотекаря. Звертайтеся до нас із запитаннями в будь-який зручний для Вас спосіб.

Бібліотека допомагає студентам бути в курсі останніх відкриттів, стежити за успіхами своїх колег, вести наукову роботу, отримувати всю необхідну інформацію.

Бібліотека надає додаткові освітні можливості студентам, зацікавленим в отриманні нових знань, де пропонують підручники, довідники, наукові статті, періодичні видання, аудіозаписи.

Студенти, що навчаються за спільними програмами подвійних дипломів, мають повний доступ до ресурсів наших університетів-партнерів – бібліотеки, інтернет ресурсів, платформи дистанційного навчання, тощо.