Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом студентів на денну та заочну (дистанційну) форму навчання за кошти юридичних та фізичних осіб на 2018 рік.

 

Особа може вступити до Українсько-американського університету Конкордія для здобуття ступеня магістра на основі базової та повної вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Вступники на основі базової та повної   вищої освіти
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12липня 2018 року 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить УАУК 12 серпня 2018 року 12 серпня 2018 року
Строки проведення в УАУК  вступних випробувань 13 – 15 серпня 2018 року 13-15 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 31 серпня 2018 року  31 серпня  2018 року
Терміни зарахування вступників  не пізніше 05 вересня 2018 року 05 вересня 2018 року

Навчальний план

Перелік вступних випробувань

Спеціальність підготовки ступеня магістра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмета Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Квота пільгових категорій
Менеджмент
Спеціалізація менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
073 Не встановлюється 1.         Іноземна мова   124
2. Комплексний іспит з менеджменту Профільний 124

Програми вступних іспитів:

 Англійська мова

Комплексний іспит з менеджменту

Студенти – магістри мають можливість навчатися на програмах подвійних дипломів магістрів в Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина) та Вищій школі управління охороною праці (Катовіце, Польща). З умовами вступу  можна ознайомитися на сайті в розділі «Подвійні дипломи».

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Українсько-американського університету Конкордія (далі – заява) у паперовійформі особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

У заяві вступники вказують спеціальність ( спеціалізацію, освітню програму) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра та форму навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

При прийнятті на навчання для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Інститут проводить набір іноземних студентів на підготовку магістра зі спеціальності “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Навчання здійснюється українською та англійською мовами (за бажанням студента) відповідно до наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України № 343 від 21.04.2010 р.

Інститут акредитований за ІV рівнем (сертифікат Міністерства освіти та науки України серія НІ № 1196219 від 13.11.2017 р.).

«Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» в 2018 р.» затверджені ректором 28.12.2017 р.