1. Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом іноземців на підготовче відділення на 2018 рік.
  2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
  3. Слухачі підготовчого відділення для іноземців вивчають (за бажанням) англійську, українську, російську мови та математику.
  4. Абітурієнти підготовчого відділення для іноземців подають до приймальної комісії такі документи:

– оригінал документа про попередню освіту та додаток про освіту з переліком вивчених предметів і одержаних за них балів/оцінок (нострифікація та легалізація – переклад українською мовою, завірений нотаріально);

– медичний сертифікат про стан здоров’я, який засвідчує відсутність медичних протипоказань для навчання в Україні (консульська легалізація);

– копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;

– копію документа про народження (переклад українською мовою, завірений нотаріально);

– копію національного паспорта (переклад українською мовою, завірений нотаріально);

-оригінал «Запрошення на навчання»;

-Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту;

–  14 фотокарток розміром 3 x 4 см на матовому тлі.

  1. Підготовче відділення для іноземних абітурієнтів здійснює мовну підготовку згідно з навчальним планом упродовж одного року. Прийом на навчання іноземців здійснюється впродовж року.
  2. Випускники підготовчого відділення після виконання навчального плану одержують сертифікати.