Українсько-американський університет Конкордія надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Надання публічної інформації УАУК здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається в довільній формі. При цьому обов’язково слід вказати:

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форма для подання інформаційного запиту в письмовому вигляді (зразок)

форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (зразок)

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, 01601

Українсько-американський університет Конкордія

(на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Приймальна комісія працює щодня з 9-00 до 18-00

(у суботу та неділю з 10-00 до 16-00)

за адресою:

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

кім. 1-4, приймальна комісія

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49;

Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

e-mail: wiuu@wiuu.kiev.ua

www.concordia.edu.ua