Precedent Academics був створений для підтримки університетів, надаючи їм такі послуги: розвиток академічних програм, включаючи програми он-лайн, видавничих програм (академічні курси, підручники), он-лайн систем управління навчанням та рекрутинг викладачів. Precedent Academics та ConcordiaUA проводять спільні конференції, семінари, круглі столи, майстер-класи, беруть участь у розробці та виданні підручників і навчальних курсів.

225 226