Доктор економічних наук, професор, відмінник освіти, академік Академії наук вищої школи України.

Професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу.

Викладає дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Митне регулювання».

Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Отримав диплом за спеціальністю «Економіст, викладач політичної економії». У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – політична економія в спеціалізованій раді Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 2003 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство й міжнародні економічні відносини в спеціалізованій раді Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 2004 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора. В Українсько-американському університеті Конкордія (UACU) з 2001 року. Має понад 150 наукових праць, серед них монографії, підручники.