У навчальний план, який включає до 60 дисциплін органічно входять дисципліни американської програми (40 дисциплін – 120 кредитів), які викладаються англійською мовою.

Соціально-гуманітарні дисципліни

Предмети

Кредити*

Англійська мова

6

Психологія

3

Соціологія

3

Ділова англійська мова

6

Друга іноземна мова

6

Ділова (друга) іноземна мова

6

Етика бізнесу

3

Міжособове спілкування

3

Всього

36

Фундаментальні та загальноекономічні дисципліни

Предмети

Кредити*

Математика для економістів

3

Статистика

3

Інформатика і КТ

6

Інформаційні системи та технології

3

Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес»

3

Економіка і організація виробництва

3

Міжнародний бізнес

3

Міжнародні організації

3

Теорія міжнародних відносин

3

Всього

24

Професійно-орієнтовані дисципліни

Предмети

Кредити*

Основи менеджменту

3

Операційний менеджмент

3

Управління персоналом

3

Самоменеджмент

3

Теорія організації

3

Міжнародне приватне право

3

Фінанси

3

Гроші та кредит

3

Міжнародні фінанси

3

Бухгалтерський облік

6

Маркетинг

3

Американські студії

3

Світова економіка

3

Маркетингові дослідження

3

Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України

3

Менеджмент ризиків

3

Мультинаціональні підприємства

3

Всього

60

Українською мовою студенти вивчають такі предмети:

Соціально-гуманітарні дисципліни:

 • Філософія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Ділова українська мова

Фундаментальні та загальноекономічні дисципліни

 • Математика для економістів
 • Основи економічної теорії
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Міжнародне публічне право
 • Країнознавство
 • Міжнародна інформація
 • Міжнародні відносини та світова політика

Професійно-орієнтовані дисципліни

 • Правознавство
 • Логістика
 • Міжнародні економічні відносини
 • Основи дипломатії та дипломатична робота
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Міжнародне публічне право

В процесі навчання студенти виконують дві курсові роботи та проходять дві практики. Тому значна увага у підготовці бакалаврів приділяється практиці дослідницьких робіт з залученням студентів на базі реальних підприємств та організацій, що дозволяє майбутнім випускникам не тільки здобути необхідні практичні навички, а й надалі швидше адаптуватися до умов реального бізнес-середовища.

У процесі навчання за фахом особлива роль належить формуванню у студентів креативного стилю підприємницького мислення, вихованню лідерів, які здатні активно діяти у сфері міжнародного бізнесу. Такий фахівець має приймати ефективні й послідовні рішення в економічній і правовій галузях, розглядати питання щодо підприємництва, банківської справи, навколишнього середовища, страхування, оподаткування, міжнародних інвестицій, прав інтелектуальної власності тощо.

Ця програма дозволяє випускникам стати успішними співробітниками й керівниками міжнародних компаній. Вона охоплює не тільки теоретичні аспекти міжнародної діяльності, а й аспекти міжнародних відносин, різних культур, звичаїв і ділової практики, що є безцінними знаннями в умовах глобальної економіки.