У навчальний план, який включає до 60 дисциплін, органічно входять дисципліни американської програми (40 дисциплін – 120 кредитів), які викладаються англійською мовою.

Соціально-гуманітарні дисципліни

Предмети

Кредити*

Англійська мова

6

Психологія

3

Соціологія

3

Ділова англійська мова

6

Друга іноземна мова

6

Ділова (друга) іноземна мова

6

Етика бізнесу

3

Міжособове спілкування

3

Усього

36

Фундаментальні та загальноекономічні дисципліни

Предмети

Кредити*

Вища математика

3

Статистика

3

Інформатика і КТ

6

Інформаційні системи та технології

3

Основи бізнесу

3

Економіка й організація виробництва

3

Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України

3

Усього

30

Професійно-орієнтовані дисципліни

Предмети

Кредити*

Основи менеджменту

3

Операційний менеджмент

3

Управління персоналом

3

Самоменеджмент

3

Теорія організації

3

Господарське право

3

Фінанси

3

Гроші та кредит

3

Фінанси підприємства

3

Бухгалтерський облік

6

Маркетинг

3

Американські студії

3

Світова економіка

3

Маркетингові дослідження

3

Міжнародний бізнес

3

Міжнародні організації

3

Теорія міжнародних відносин

3

Менеджмент ризиків

3

Мультинаціональні підприємства

3

Усього

54

Українською мовою студенти вивчають такі предмети:

Професійно-орієнтовані дисципліни

 • Стратегічний менеджмент
 • Правознавство
 • Трудове право
 • Економіка підприємства
 • Логістика
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Міжнародні економічні відносин

Соціально-гуманітарні дисципліни:

 • Філософія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Ділова українська мова

Фундаментальні та загальноекономічні дисципліни

 • Вища та прикладна математика
 • Основи економічної теорії
 • Економетрія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка

У процесі навчання студенти виконують дві курсові роботи та проходять дві практики. Тому значна увага в підготовці бакалаврів приділяється практиці дослідницьких робіт із залученням студентів на базі реальних підприємств та організацій, що дозволяє майбутнім випускникам не тільки здобути необхідні практичні навички, а й надалі швидше адаптуватися до умов реального бізнес-середовища. Одним з акцентів у навчальному процесі є розвиток креативності студентів.

Випускники за цим напрямом можуть обіймати посади керівників або провідних фахівців підрозділів підприємств (організацій, фірм) зовнішньоекономічної сфери діяльності, керівників або спеціалістів імпортно-експортних відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та лабораторій ринково-кон’юнктурного аналізу та прогнозування.