Інтелектуальна власність

Охорона праці в галузі

Цивільний захист

Міжнародне приватне право

Методологія й організація наукових досліджень

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародний маркетинг

Інвестиційний менеджмент

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Інформаційні системи та технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю

Основи управлінського консультування

Методики викладання у вищій школі

Митне регулювання

Конкурентоспроможність підприємства

Міжнародний туристичний менеджмент

Страхування

Студенти повинні захистити магістерську роботу. Крім того, студенти, які навчаються за цією програмою, мають стажування. Студенти ВМУУ отримують можливість проходити науково-виробничу практику в установах і на підприємствах України та в міжнародних компаніях з перспективою подальшого працевлаштування. Студенти проходять практику під керівництвом досвідчених викладачів та керівників підприємств і організацій.