ЗНО – 2019!

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського

центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)  для вступників 2019 року

Галузь знань Спеціальність Перелік конкурсних предметів  Мінімальнийбал
Бакалавр
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент»

1. Українська мова та література2. Іноземна мова

3. Математика або історія України

4. Додаток до атестата

100100

100

100

29 «Міжнародні відносини» 292 «Міжнародні економічні відносини»

1. Українська мова та література2. Іноземна мова

3. Історія України або географія

4. Додаток до атестату

    Конкурсний бал не менше

100100

100

100

130

Іноземні студенти  

1. Англійська мова2. Математика

3. Бал атестата (12 або 100-на шкала)

100100

6 або 60

Магістр
Для громадян України
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент»

1. Англійська мова (Єдиний вступний іспит)2. Фаховий іспит з менеджменту

3. Додаток до диплома бакалавра чи магістра

100100

60

       Для іноземних громадян  
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент»

1. Англійська мова2. Фаховий іспит з менеджменту

3. Бал додатка до диплома

100100

60