Міжнародна конференція “Сталий розвиток як платформа для євроінтеграції України”

Запрошуємо на Міжнародну конференцію “Сталий розвиток як платформа для євроінтеграції України”, яка відбудеться 8 листопада 2019 року.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Міжнародна конференція
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

8 листопада 2019 р.
Напрями роботи конференції:
Сталий розвиток як рушійна сила сучасної економіки
Євроінтеграційні процеси та їх потенціал для розбудови економіки
Публічне адміністрування як інструмент сталого розвитку
Міжнародне співробітництво як основа партнерства задля сталого розвитку
Освіта для сталого розвитку – можливості, виклики, перспективи

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, німецька.

Заявки щодо участі у конференції необхідно заповнити онлайн на сторінці: Заявка на участь у конференції. Тези доповідей в електронній версії та квитанцію про оплату необхідно надіслати на електронну адресу до оргкомітету rd@uacu.edu.ua  не пізніше  6 листопада  2019 р.

Після отримання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає повідомлення з підтвердженням факту прийняття їх до публікації. Планується видання збірника матеріалів конференції у форматі .pdf. Матеріали будуть опубліковані на сайті Українсько-американського університету Конкордія протягом двох тижнів після проведення конференції – https://www.concordia.edu.ua/ в розділі Наука (у вкладці «Про Concordia)

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг не повинен перевищувати 3 сторінок
Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1. Усі поля – 20 мм.
УДК та JEL зліва. Через строку по центру – назва статті. Праворуч під назвою – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації.
Список літератури оформлюється виключно виносками (наприкінці відповідної сторінки, на якій здійснюється посилання), оформлений в стилі АРА.

Оплата за участь у конференції: 50 грн
Реквізити для оплати:
Одержувач коштів «УАУК»
ЗКПО 24265677
Банк одержувача АТ “Укрексімбанк” м. Київ
Розрахунковий рахунок 26003000038236
МФО 322313

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, кім. 2-6.
Контактні особи:
професор Любов Жарова lubov.zharova@uacu.edu.ua,
методист Марина Мостова maryna.mostova@uacu.edu.ua