Українсько-американський університет Конкордія (далі –  ConcordiaUA) – перший в Україні спільний українсько-американський вищий навчальний заклад, утворений відповідно до Закону України “Про освіту” за рішенням Міністерства освіти України та за погодженням Кабінету Міністрів України (позитивне рішення  від 23.05.1996 р. № 10457/33). Засновниками ConcordiaUA є Вісконсинський міжнародний університет (США), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна) та ректор ConcordiaUA Романовський О. О. ConcordiaUA акредитований за статусом вищого закладу освіти III рівня акредитації (сертифікат серія РI-III №1155151 від 13.07.2012 р.). За спеціальністю 8.03060104  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності   (магістр)»  ConcordiaUA   визнано   акредитованим   за   IV рівнем  (сертифікат  серія  НI-IV №1124390 від 05.06.2013 р.). ConcordiaUA діє на підставі Статуту (затверджено Міністерством освіти  України 08.04.1997 р.) згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні бакалавра, магістра  (чинна ліцензія серія АЕ №270124 від 07.05.2013 р.). У 2012 році магістерську програму зі спеціальності МВА «Ділове адміністрування», а в 2014 бакалаврську програму ВВА «Ділове адміністрування»  ConcordiaUA було акредитовано Фундацією німецької, австрійської та швейцарської економіки (FIBAA).

На сьогоднішній день  ConcordiaUA – єдиний вищий навчальний заклад в Україні, що пропонує спільну українсько-американську освітньо-професійну програму на здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності “Ділове адміністрування” (диплом міжнародного зразка) та ступеня бакалавра за напрямом “Менеджмент” та «Міжнародний бізнес» (диплом державного зразка). Студенти, які закінчили спільну українсько-американську освітньо-професійну програму, отримують два дипломи: міжнародний диплом зі спеціальності “Ділове адміністрування” та диплом державного зразка з напряму “Менеджмент” або «Міжнародний бізнес».

В інституті готують магістрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (українська програма) та магістрів з ділового адміністрування (МВА) – міжнародна програма.

Навчальний процес у ConcordiaUA забезпечують три кафедри: кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу; кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; кафедра фундаментальних дисциплін. У статутній діяльності ConcordiaUA беруть участь провідні науково-педагогічні фахівці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших провідних вищих навчальних закладів м. Києва, провідні співробітники НАН України, професори відомих українських, американських, британських, німецьких, китайських університетів, громадські й політичні діячі України, США та інших країн.

ConcordiaUA та НПУ імені М.П.Драгоманова спільно з МОН України та Київською міською державною адміністрацією організовують міжнародні науково-практичні семінари та конференції з проблем міжнародної економіки та освіти за участю українських, китайських, британських, американських та німецьких фахівців. Проводяться також студентські конференції з міжнародної економіки, бізнесу, менеджменту (англійською мовою), олімпіади з ділової англійської мови для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій м. Києва.

У ConcordiaUA створена сучасна  база для проведення наукових досліджень, виходить щоквартальний  науковий журнал «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір» з економічних дисциплін.