Українсько-американський університет Конкордія  (далі –  УАУК) – перший в Україні спільний українсько-американський  заклад вищої освіти, утворений відповідно до Закону України “Про освіту” за рішенням Міністерства освіти України та за погодженням Кабінету Міністрів України (позитивне рішення  від 23.05.1996 р. № 10457/33).

Засновниками УАУК є Університет Конкордія (Вісконсин/Анн Арбор) – Concordia University (Wisconsin / Ann Arbor), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Україна) та ректор УАУК Олександр Олексійович Романовський.  УАУК акредитований за статусом  закладу вищої освіти III рівня акредитації (сертифікат серія РI-III №1155151 від 13.07.2012 р.). За спеціальністю 073  «Менеджмент»   (магістр)»  УАУК   визнано   акредитованим   за   IV рівнем  (сертифікат  серія  НI №1196219 від 13.11 2017 р.).

УАУК діє на підставі Статуту  згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні бакалавра, магістра  (чинна  безстрокова ліцензія серія АЕ №270124 від 07.05.2013 р. та «Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», розміщених на сайті МОНУ).

Програми бакалавра (ВВА – Bachelor of Business Administration)  та магістра (МВА – Master of Business Administration) у галузі ділового адміністрування  акредитовані відомою міжнародною акредитаційною Фундацією німецької, австрійської та швейцарської економіки (FIBAA).

На сьогоднішній день  УАУК – єдиний вищий навчальний заклад в Україні, що пропонує спільну українсько-американську програму на здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності  «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини» з невід’ємною міжнародною програмою ВВА у галузі ділового адміністрування. Студенти, які закінчили спільну українсько-американську програму, отримують два дипломи: міжнародний диплом зі спеціальності «Ділове адміністрування» та диплом державного зразка зі спеціальності «Менеджмент» або «Міжнародні економічні відносини».

УАУК пропонує спільну програму з підготовки  магістра зі спеціальності  «Менеджмент» + МВА ,  орієнтовану на міжнародний менеджмент та бізнес, після закінчення якої студент отримує український диплом державного зразка,  акредитований Міністерством освіти і науки України та міжнародний диплом Українсько-американського університету Конкордія,  акредитований FIBAA.

А також – програму з підготовки магістра зі спеціальності  «Менеджмент»,  орієнтовану на міжнародний менеджмент, після закінчення якої студент отримує український диплом державного зразка,  акредитований Міністерством освіти і науки України.

Навчальний процес у УАУК забезпечують три кафедри: кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу; кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; кафедра фундаментальних дисциплін. У статутній діяльності УАУК беруть участь провідні науково-педагогічні фахівці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших провідних вищих навчальних закладів м. Києва, провідні співробітники НАН України, професори відомих українських, американських, британських, німецьких, китайських університетів, громадські й політичні діячі України, США та інших країн.

УАУК та НПУ імені М.П.Драгоманова спільно з МОН України та Київською міською державною адміністрацією організовують міжнародні науково-практичні семінари та конференції з проблем міжнародної економіки та освіти за участю українських, китайських, британських, американських та німецьких фахівців. Проводяться також студентські конференції з міжнародної економіки, бізнесу, менеджменту (англійською мовою), олімпіади з ділової англійської мови для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій м. Києва.

В УАУК створена сучасна  база для проведення наукових досліджень, виходить щоквартальний  науковий журнал «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір» з економічних дисциплін.

Про нас пише osvita.ua