Українсько-американський університет Конкордія надає вищу освіту, яка допомагає студентам стати ефективними, підприємливими, конкурентоспроможними й відповідальними громадянами, що сприймають дух підприємництва та моральні й етичні цінності.

Завданням ConcordiaUA є створення стимулюючого мультикультурного середовища для професорсько-викладацького складу та студентської спільноти.

Програми, які орієнтовані  на міжнародний бізнес та менеджмент, розраховані для задоволення потреб професіоналів та лідерів світового співтовариства 21-го століття.

Наш девіз:

Ні корупції, ні плагіату, ні бюрократії!

Так моральності, так прозорості, так інноваціям і якості!

Наше гасло: ЧЕСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПОНАД УСЕ!

Et Super Omnes Sit Iustitiae Et Honor