Важливою складовою діяльності ВМУУ є наукова робота. Основні напрями наукової діяльності визначені тематичними планами. Інститут включено до Державного реєстру наукових установ Міністерства освіти і науки України, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВГ  01299 від 16.03.2013 р.).

Науковцями університету виконуються 4 фундаментальні науково-дослідні теми (код –2201020):

1. ”Дослідження та провадження в систему освіти України теорії та практики підприємницької діяльності вищих навчальних закладів провідних країн світу” (керівник теми – доктор педагогічних наук, професор Романовський Олександр Олексійович), номер державної реєстрації – 0112U001691, терміни  виконання  роботи:  початок – 03.2012 р., закінчення – 12.2016 р.

2. ”Лідерство в бізнесі й освіті та його роль в соціально-економічному розвитку країни” (керівник теми – доктор педагогічних наук, професор Романовський Олександр Олексійович), номер державної реєстрації – 0113U002092, терміни  виконання  роботи:  початок – 01.2013 р., закінчення – 12.2015 р.

3. ”Гуманітарні студії” (керівник теми – доктор філологічних наук, професор Малинська Наталія Анатоліївна), номер державної реєстрації – 0113U002090, терміни  виконання  роботи:  початок – 01.2013 р., закінчення – 12.2015 р.

4. ”Проблеми ефективного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні за умов активізації інтеграційних процесів” (керівник теми – доктор економічних наук, проф. Гребельник Олександр Петрович),   державний  реєстраційний  номер  0113U002091,  терміни  виконання  роботи:  початок – 01.2013 р., закінчення – 12.2015 р.

ВМУУ видає науковий журнал «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17516-6266 Р від 04.02.2011 р.), програмними цілями якого є: підготовка нової генерації кадрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та бізнесу, а також проблеми інтернаціоналізації та глобалізації світового бізнес-середовища, безпеки національних економік в період світової економічної кризи та антикризової політики держави. Періодичність – 4 рази на рік.

Журнал висвітлює широкий спектр теоретичних і прикладних проблем економіки за такою тематикою:

  • Глобалізація, ринкові відносини.
  • Міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес.
  • Проблеми менеджменту, маркетингу, підприємництва та лідерства.
  • Регіональна економіка.
  • Економічна освіта, соціально-економічні трансформаційні процеси в суспільстві.

До наукової роботи залучаються студенти, що плідно працюють у студентських наукових гуртках, створених при кожній кафедрі.