КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри

Жарова Любов Валеріївна, доктор економічних наук, професор


Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Жарова Л.В., д. е. н., ст. дослідник професор;
 2. Романовський О.О., доктор екон., пед.,наук, канд. техн. наук, акад. АН ВШ, професор
 3. Амалян Н.Д., к.е.н., доцент
 4. Буряк Г.С., к.е.н., доцент кафедри
 5. Процун Н.М., к.е.н., доцент кафедри
 6. Дейнеко А.Т., магістр, ст.викладач
 7. Плутенко В.В.,магістр, ст.викладач
 8. Гребельник О.П., д.е.н., проф.
 9. Грищенко А.І., к.е.н., доцент, професор кафедри
 10. Страшинська Л.В. , д.е.н., проф.
 11. Бєлова О.І., к.е.н., доцент
 12. Гордієнко Т.М., к.е.н., доцент
 13. Дробот А.О., бакалавр, МБА, ст.викладач
 14. Килівник І.С., спеціаліст, ст.викладач
 15. Коваленко В.М. , викладач
 16. Любачівська Р.З., к.е.н., доцент
 17. Мірзодаєва Т.В., к.е.н. доц.
 18. Наддур К.І., бакалавр, ст.викладач
 19. Нечипорук С.В. к.е.н., доцент
 20. Павлов В.В., к.е.н. доц.
 21. Сердюк Є.В., магістр, ст. викладач
 22. Сєрова Л.П., к.е.н., доцент
 23. Сиволоцький Т.В., магістр, ст..викладач
 24. Цибуляк А.Г., кан.політ.н., доцент
 25. Шаламай О.А., магістр, ст.викладач
 26. Шкрабалюк Ю.О., к.е.н., доцент

Дисципліни:

 • Основи менеджменту
 • Операційний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Міжнародні фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Маркетинг
 • Світова економіка
 • Маркетингові дослідження
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України
 • Менеджмент ризиків
 • Мультинаціональні підприємства
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Стратегічний менеджмент
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна інформація
 • Основи дипломатії та дипломатична робота
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародний маркетинг
 • Інвестиційний менеджмент
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Основи управлінського консультування

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН (З ПІДГОТОВЧИМ ВІДДІЛЕННЯМ ПВ)

Завідувач кафедри

Бевзо Галина Андріївна, кандидат філологічних наук,  доцент кафедри, завідувач підготовчого відділення


Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Бевзо Г.А., к.філолог.н., доцент кафедри, завідувач каф. та підготовчого відділення
 2. Верхогляд О.О., док. філософії, професор кафедри
 3. Іщук О.М., вчит.анг.мови, доцент кафедри
 4. Могила О.А., к.філол.н., доцент
 5. Романовська О.О., к. пед. н., доцент
 6. Нгобейа А.Ф., магістр, ст.викладач
 7. Нижник Т.В., спеціаліст, вчит.анг.мови, ст.викладач
 8. Зернецька А.А., док.філол.наук, проф., проф.-конс.
 9. Марченко Ю.В., док. політ. наук, доцент
 10. Вяткіна Н.Б., к.філософ.н., доцент
 11. Ільїна А.В., кан.мистецтвознавства, доцент
 12. Іванова О.О., магістр, ст. викладач ПО
 13. Мусієва, М.Б., бакалавр, викладач ПО
 14. Панов С.Ф., д.філософії, доц. німец. мова, доцент
 15. Панасюк С.А., к.ю.н., професор
 16. Правільєва А.В., магістр, іспан. мова, ст. викладач
 17. Романовська Ю.Ю., к.філол.н., професор
 18. Рябека Є.О., спеціаліст/право., ст. викладач
 19. Стахєєва-Боговик О.О., к.ю.н. доцент
 20. Тітаренко І.І., магістр, ст.викладач
 21. Філатова З.І., к.пед.н., ст.викл., тренер

Дисципліни:

 • Англійська мова
 • Ділова англійська мова
 • Друга іноземна мова
 • Ділова (друга) іноземна мова
 • Ділова українська мова
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Етика бізнесу
 • Міжособове спілкування
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Фізичне виховання

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ (З ВІДДІЛЕННЯМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВДН)

Завідувач кафедри

Кінаш А.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри


Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Кінаш А.В., к.фіз-мат.н. доцент кафедри, завідувач кафедри
 2. Гавриляка Г.В., к.е.н., доцент
 3. Еатон Г.В., к.е.н., доцент кафедри
 4. Кондратенко Л.І., к. пед.н. доцент доцент кафедри
 5. Процун Н.М., к.е.н. завідувач відділення ДН
 6. Ель Махді М., магістр з управ.інновц.діяльн. ст. викладач за суміщенням посад
 7. Надточій В.О., магістр техн. дисцип., інформ. технол. та безпеки життєдіяльн., адміністратор системи – адмін-р з обслуговув. інформац. систем
 8. Слабко М.В., магістр, аналіт. комп. систем; ст. викладач
 9. Семененко О.С., мол.спец., лаборант кафедри
 10. Селезньова Р.В., к.техніч.н., доцент

 Дисципліни:

 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Інформатика і КТ
 • Інформаційні системи та технології
 • Управління персоналом
 • Теорія організації
 • Інтелектуальна власність
 • Психологія
 • Методологія і організація наукових досліджень