Приймальна комісія працює щодня з 9-00 до 18-00
(у суботу та неділю з 10-00 до 16-00)
за адресою:

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14
кім. 1-4, приймальна комісія
тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49;
тел./факс: (+380 44) 486-06-66

e-mail: wiuu@wiuu.edu.ua
www.concordia.edu.ua

У приймальні комісії Ви можете дізнатися про:

  • умови прийому до закладів вищої освіти України та правила прийому до інституту в поточному році;
  • перелік конкурсних предметів і програми вступних випробувань за всіма ступенями;
  • характеристики напрямів професійних спрямувань, спеціальностей та спеціалізації всіх ступенів;
  • план прийому на ту чи іншу спеціальність у поточному році;
  • розклад вступних випробувань;
  • порядок переведення, поновлення в інституті;
  • та іншу різноманітну інформацію, яка Вас цікавить.

Провадження освітньої діяльності в Українсько-американському університеті Конкордія здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, яка розташована на сайті МОН.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Українсько-американського університету Конкордія, затверджені ректором інституту 28.12.2017 р. відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році», затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1378 від 13.10.2017 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 р. за № 1397/31265.

Голова приймальної комісії – Романовський Олександр Олексійович, ректор інституту, доктор економічних наук, доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар приймальної комісії – Глазова Ольга Олександрівна, помічник ректора (головний менеджер), старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Тел.: 050-331-42-95

Е-mail: wiuu@wiuu.edu.ua