Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом студентів на денну та заочну (дистанційну) форму навчання за кошти юридичних та фізичних осіб на 2019 рік.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної, загальної середньої освіти за ступенем бакалавр проводиться в такі строки

Етапи вступної кампанії Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 25 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить УАУК 16 липня 2019 року

до 1800

19 вересня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань. 22 липня 2019 року

до 1800

25 вересня 2019 року
Строки проведення УАУК вступних випробувань 17 липня – 22 липня 2019 року 20-25 вересня 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 26 липня 2019 року 27 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників не раніше 1 серпня

не пізніше 30 вересня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу в УАУК

Спеціальність підготовки ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестата про повну загальну освіту Статус предмета Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
Менеджмент Українська мова та література 0,3 0,1 Обов’язковий 100
Іноземна мова 0,3 Обов’язковий 100
Математика або Історія України 0,3 На вибір 100
Міжнародні економічні відносини Українська мова та література 0,3 0,1 Обов’язковий 100
Іноземна мова 0,3 Обов’язковий 100
Історія України або Географія 0,3 На вибір 100
Конкурсний бал на спеціальність «Міжнародні економічні відносини» не менше 130

ВИБІР ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 3 курсі студенти спеціальності «Менеджмент» зможуть обирати одну  із освітніх програм: Бізнес-адміністрування, Менеджмент готельного бізнесу, Менеджмент інформаційних систем.

На 3 курсі студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» зможуть обирати одну з освітніх програм: Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка.

Програми вступних іспитів:
Українська мова та література

Англійської мова

Математика

Історія України

Студенти – бакалаври мають змогу навчатися на програмі подвійних дипломів бакалавра в Університеті Міннесота Крукстон (США). Ознайомитися з умовами навчання можна на сайті в розділі «Подвійні дипломи», вкладка «Університет Міннесота Крукстон (США)».

Навчальний план

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Інститут проводить набір студентів на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Українсько-американський університет Конкордія приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до Українсько-американського університету Конкордія для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Вступники проходять обов’язкове тестування з англійської мови (Мічіган-тест).

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОНКОРДІЯ

 1. Вступники для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності в Українсько-американському університеті Конкордія не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Українсько-американського університету Конкордія. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
 2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті Закону України “Про громадянство України”);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019 роках, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018 та 2019 років.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Українсько-американського університету Конкордія згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом МОН від 11 жовтня 2018 року № 1096 та Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Українсько-американського університету Конкордія, наказом ректора від 24 січня 2019 р.
 3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання документа з метою продовження навчання в Українсько-американському університеті Конкордія здійснюється протягом першого року навчання його власника.

Інститут проводить набір іноземних студентів на підготовку бакалавра зі спеціальності «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини». Навчання здійснюється  англійською мовою  відповідно до  Закону України «Про вищу освіту».

Інститут набирає студентів за скороченою програмою підготовки бакалавра зі спеціальності «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини»  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра.

Усі вступники проходять обов’язкове тестування з англійської мови (Мічіган-тест).

Інститут акредитований за ІV рівнем (сертифікат Міністерства освіти та науки України серія НІ № 1196219 від 13.11.2017 р.).

«Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» в 2019 р.» затверджені ректором 24.01.2019 р.