Плата за навчання в Університеті Конкордія в Україні здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб

 

Вартість навчання для українців в українській валюті.

Програми

Семестрова оплата

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Тестування з англійської мови 325 грн.
Курси англійської та ділової англійської мови 2 850 грн./60 годин

Тривалість 2 семестри

Літні інтенсивні курси англійської та ділової англійської мови 1 900 грн./40 годин

Тривалість 10 днів

Ступінь бакалавра
073 – «Менеджмент»

292 – «Міжнародні економічні відносини»

8 семестрів: 130 000 грн.

Перша оплата: 16 250 грн.

1 предмет: 3 250 грн.

8 семестрів: 180 000 грн.

Перша оплата: 22 500 грн.

1 предмет: 4 500 грн.

Власна освітня програма 8 семестрів: 130 000 грн.

Перша оплата: 16 250 грн.

1 предмет: 3 250 грн.

8 семестрів: 180 000 грн.

Перша оплата: 22 500 грн.

1 предмет: 4 500 грн.

Один предмет онлайн для студентів 1 курсу 1000 грн. (додатково)
Один предмет онлайн для студентів 2-4 курсів 600 грн. (додатково)
Підвищення кваліфікації 1 предмет: 4 900 грн
Ступінь магістра
073 – «Менеджмент» 3 семестри: 64 500 грн.

Перша оплата: 21 500 грн.

1 предмет: 4 300 грн.

3 семестри: 79 500 грн.

Перша оплата: 26 500 грн.

1 предмет: 5 300 грн.

Один предмет онлайн для студентів магістратури 1000 грн. (додатково)

Вартість навчання для іноземців в українській валюті.

Програми

Семестрова оплата

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Тестування з англійської мови 325 грн.
Курси англійської та ділової англійської мови 2 850 грн./60 годин

2 семестри

Літні інтенсивні курси англійської та ділової англійської мови 2 280 грн./40 годин

10 днів

Адміністративні витрати 700 грн.
Підготовче відділення
Підготовче відділення для іноземних громадян 30 000 грн./1 рік
Ступінь бакалавра
073 – «Менеджмент»

292 – «Міжнародні економічні відносини»

8 семестрів: 180 000 грн.

Перша оплата: 22 500 грн.

1 предмет: 4 500 грн.

8 семестрів: 230 000 грн.

Перша оплата: 28 750 грн.

1 предмет: 5 750 грн.

Один предмет онлайн для студентів 1 курсу 1000 грн. (додатково)
Один предмет онлайн для студентів 2-4 курсів 600 грн. (додатково)
Ступінь магістра
073 – «Менеджмент» 3 семестри: 79 500 грн.

Перша оплата: 26 500 грн.

1 предмет: 5 300 грн.

3 семестри: 94 500 грн.

Перша оплата: 31 500 грн.

1 предмет: 6 300 грн.

Один предмет онлайн для студентів магістратури 1000 грн. (додатково)

Інформація щодо індивідуальних графіків навчання іноземних студентів підготовчого відділення, які вступають до Українсько-американського університету Конкордія (ConcordiaUA) протягом академічного/календарного року та своєчасної оплати навчання:

Прийом осіб на навчання в університет здійснюється на основі контракту.

Навчальний рік студента на підготовчому відділенні складається з двох семестрів з загальною вартістю навчання 30 000 (тридцять тисяч) гривень.

Впродовж семестру студент вивчає 5 курсів (предметів). Курс (предмет) складається з 45 аудиторних годин, і очікується, що, вивчаючи цей предмет, студент працює самостійно 90 годин. Таким чином, загальне навчальне навантаження студента за один семестр дорівнює 225 аудиторних годин та 450 годин самостійної роботи.

За умови успішного закінчення повного терміну навчання – два семестри, 450 аудиторних годин – студенти отримують Сертифікат відповідного зразка про закінчення курсу навчання на підготовчому відділенні ConcordiaUA.

Сплата за навчання за обидва семестри (повний курс навчання на підготовчому відділенні) здійснюється одноразово на банківський рахунок університету перед, або під час укладання контракту. У виключних випадках, за існування об’єктивних поважних причин, адміністрація університету може дозволити здійснити оплату наступним чином: перша оплата – не менше 50 % від загальної вартості навчання має надійти під час укладання контракту, а повторна – не піздніше 105-го календарного дня (останнього календарного дня 15-ти тижневого терміну) з дня підписання контракту.

У разі несвоєчасної оплати навчання студент відраховується з університету зі скасуванням студентської реєстрації ДМСУ.

Студенти, які навчаються в ConcordiaUA, можуть бути відраховані з університету:

– за власним бажанням;

– за невиконання навчального плану;

– за порушення умов контракту;

– за порушення дисципліни;

– за пропуск або переривання навчання без поважних причин;

– в інших випадках, передбачених законами.

Студенти, які навчаються в університеті, можуть переривати навчання у зв’язку з поважними обставинами (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо) за надання підтверджуючих документів.

Про наміри переривання навчання у зв’язку з поважними обставинами або на прохання студентів з інших причин студенти повинні у письмовій формі попередити про це адміністрацію Університету  з обов’язковим наданням заяви з поясненням причин і термінів переривання навчання та необхідних підтверджуючих документів.

Рішення про можливість переривання навчання студента, причину та термін перерви у навчанні  приймає адміністрація Університету і закріплює відповідним наказом.

Переривання навчання студента без надання ним заяви з поясненням причин, термінів переривання навчання і необхідних підтверджуючих документів вважається недопустимим і тягне за собою дисциплінарну  відповідальність аж до розірвання контракту за ініціативи адміністрації університету та відрахування студента-що порушив графік навчання.

Студентам, які з дозволу адміністрації перервали навчання в університеті, надається академічна відпустка.

Студенти, які пропустили навчання з поважних причин, зобов’язані надати адміністрації Університету виправдувальні документи.

Реквізити для оплати за навчання

Одержувач коштів: УАУК
ЗКПО: 24265677
Банк одержувача: АТ “Укрексімбанк” м. Київ
Розрахунковий рахунок: 26003000038236
МФО 322313

При оплаті обов’язково вказати:

«ПІБ студента» та «оплата за навчання за  ___ семестр»

та вказати семестр (або вказати за користування бібліотекою)