Академія наук вищої школи України є громадською науковою неприбутковою організацією, яка у відповідності до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту» об’єднує вчених вищих навчальних закладів для сприяння в проведенні фундаментальних і прикладних досліджень у галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, обміну науковим та педагогічним досвідом, захисту їх фахових інтересів. Академія у своїй діяльності співпрацює з центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, з іншими державними органами, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науковими інститутами Національної академії наук України і галузевими та іншими науковими державними й недержавними установами.