Бізнес-адміністрування (BBA)

Програма ВВА допомагає у розумінні бізнес- та менеджмент-процесів, які в свою чергу допомагають будувати успішну кар’єру.

Підготовка бакалаврів з бізнес-адміністрування – це бізнес-освіта, яка  має на меті підготувати студентів з високими лідерськими вміннями і навичками, що дасть їм у майбутньому можливість зайняти провідні посади в організаціях та комерційних структурах. Для досягнення цієї мети була розроблена програма, яка є складовою частиною бакалаврських програм з менеджменту та міжнародних економічних відносин.

Цикл соціально-гуманітарних дисциплін, які закладають необхідну основу для усвідомлення студентами змісту й динаміки обраної професії та свого місця в ній. Студенти розвивають здатність до ефективного спілкування та  розуміння своєрідності культурного, соціального, економічного, міжнародного та технічного середовища сьогодення й майбутнього, а також удосконалюють усне та писемне мовлення англійською мовою. Також студенти опановують  цикл фундаментальних та загальноекономічних дисциплін, які допомагають отримати знання у сфері організації бізнесу, вводять базові поняття щодо управлінських і організаційних концепцій, дають загальний огляд стратегії прийняття рішень. Кількісні та якісні характеристики циклу надають студентам можливість розвивати навички критичного й аналітичного мислення.

Студенти вчаться володіти професійною термінологією англійської мови, володіти методами управління, визначати якою має бути поведінка та стиль ділових відносин з партнерами та в колективі. Також студенти вивчають другу іноземну мову.

Програма розрахована на 4 роки (8 семестрів). Студенти, які навчаються на літніх семестрах в університетах-партнерах або в ConcordiaUA мають можливість закінчити навчання швидше.

Після закінчення програми студент отримує міжнародний диплом, який акредитований FIBAA.

Серед бізнес-орієнтованих предметів ви знайдете: етика бізнесу, операційний  менеджмент, стратегічний менеджмент, організаційна поведінка, управління персоналом, статистика, міжнародний бізнес, політика бізнесу, ділова англійська мова та інші.

Студенти мають можливість навчатися за програмами подвійних дипломів (США, Німеччина).  

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

ЗРАЗОК НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Спеціальності: Бізнес-адміністрування
Кваліфікація: Бакалавр з бізнес-адміністрування
Форми навчання: Денна / Заочна
Термін навчання – 4 роки (8 семестрів )

Обов’язкові предмети

Цикл загальної підготовки

Ділова англійська мова I

Ділова англійська мова ІІ

Ділова українська мова

Англійська мова І

Англійська мова ІІ

Психологія

Етика бізнесу

Міжособове спілкування

Математика для економістів

Інформатика і КТ І

Інформатика і КТ ІІ

Курсовий проект

Курсова робота з економіки

Практика

Виробнича практика

Цикл професійної підготовки

Основи менеджменту

Операційний менеджмент

Мікроекономіка

Макроекономіка

Статистика

Інформаційні системи та технології

Організаційна поведінка

Управління персоналом

Політика бізнесу

Бізнес право

Бухгалтерський облік I

Бухгалтерський облік II

Фінанси І

Фінанси ІІ

Маркетинг

Основи бізнесу

Міжнародний бізнес

Основи підприємництва

Вибіркові дисципліни

Цикл загальної підготовки

Друга іноземна мова I

Друга іноземна мова ІІ

Філософія

Соціологія

Публічне адміністрування

Лідерство

Американска культура

Європейська інтеграція

Вступ до програмуванння

Економіка Європейського Союзу: право і політики

Цикл професійної підготовки

Стратегічний менеджмент

Світова економіка

Гроші, банківська система та фінансові інститути

Міжнародні економічні відносини

Економетрія

Сталий розвиток

Міжнародні інвестиції

Моделювання та прогнозування економіки

Аналіз та створення інформаційних систем

Інформаційна безпека та захист інформації

Фізичне вихованння

У процесі навчання студенти виконують курсову роботу та проходять практику. Ключовим моментом при підготовці бакалаврів є залучення студентів до роботи у реальних ситуаціях на базі міжнародних підприємств та організацій з використання здобутих знань та умінь. Це дозволяє майбутнім випускникам не тільки здобути необхідні практичні навички, а й надалі швидше адаптуватися до умов реального бізнес-середовища.

Випускники за цим напрямом можуть обіймати посади керівників або провідних фахівців підрозділів підприємств (організацій, фірм) зовнішньоекономічної сфери діяльності, керівників або спеціалістів імпортно-експортних відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та лабораторій ринково-кон’юнктурного аналізу та прогнозування.

Міжнародна програма з ВВА розрахована на 4 роки та складає 240 кредитів ЕКТС або 120 кредитів американської системи.

Наші студенти мають вибір поєднувати навчання у ConcordiaUA з отриманням ступеня бакалавра/магістра в університетах партнерах за кордоном.

Після закінчення програми студент отримує міжнародний диплом, який акредитований FIBAA.

Якщо ви зацікавлені в процесах управління, ділового-адміністрування та хочете опанувати і використовувати лідерські навички, ця програма саме для вас.

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.