БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ВНЗ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА США І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ: СТИПЕНДІЇ І ГРАНТИ

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ. ДОСВІД США

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-СКЕРОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ “АКАДЕМІЧНОГО КАПІТАЛІЗМУ”, “УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО (АКАДЕМІЧНОГО) ПІДПРИЄМНИЦТВА” ТА ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІЧНО-РИНКОВОГО ТИПУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

ВПЛИВ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Дослідницькі підприємницькі ВНЗ США як прискорювачі економічного розвитку країни