Міжнародні економічні відносини + ВВА

Викладачі-практики передають свій досвід та занурюють тебе в практичне бізнес-середовище!

Програма містить фундаментальні, загальноосвітні та вузько спеціалізовані у сфері міжнародних економічних відносин предмети, які спрямовані на розвиток ваших інтересів та сильних сторін. Доповнюють програму інтернатура, практикуми, бізнес-проекти, можливість навчання на програмах подвійних дипломів в університеті-партнері Міннесота (США).

ConcordiaUA не тільки надає вам практичні навички, необхідні для набуття конкурентоспроможності на ринку праці після закінчення навчання, але ми також переконуємося, що наші випускники з легкістю здійснюють управління міжнародними проектами та власною підприємницькою діяльністю.

Бізнес-освіта в ConcordiaUA готує студентів до ефективних керівних посад в організаціях та бізнесі.

Два в одному:

ВВА (акредитація FIBAA) + МЕВ (акредитація Міністерства освіти і науки України) 

Ця програма інтегрує міжнародні аспекти економіки, які дозволяють студентам стати успішними співробітниками та керівниками міжнародних компаній. Програма знайомить студентів не тільки з теоретичними аспектами міжнародного бізнесу, але і з різними культурами, звичаями та практикою ведення бізнесу.

Наші студенти розвивають аналітичні та управлінські навички, які дозволяють їм підвищувати ефективність нових компаній та компаній, які вже існують. Ці навички в поєднанні з передовими знаннями в областях бізнесу та іноземних мов роблять наших студентів конкурентоспроможними на ринку праці.

Усі предмети викладаються виключно англійською. Серед бізнес-орієнтованих предметів ви знайдете: міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, міжнародний бізнес, ділова англійська мова, друга іноземна мова, основи дипломатії та дипломатична робота,  дипломатичний протокол та етикет, міжнародний маркетинг та інші.

Студенти мають можливість навчатися за програмами подвійних дипломів (США, Німеччина).  

Міжнародні економічні відносини + BBA

Якщо тобі цікаві процеси управління, ділового адміністрування, ти хочеш вміло володіти і користуватися лідерськими навичками – ця спеціальність саме для тебе.

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

ЗРАЗОК НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Галузі знань 29 – Міжнародні відносини
Спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини
Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних економічних відносин
Форми навчання: Денна / Заочна
Термін навчання – 4 роки (8 семестрів)

Обов’язкові предмети

Цикл загальної підготовки

Ділова англійська мова I

Ділова англійська мова ІІ

Ділова українська мова

Психологія

Етика бізнесу

Міжособове спілкування

Математика для економістів

Інформатика і КТ І

Інформатика і КТ ІІ

Курсові проекти

Курсова робота з економіки

Курсова робота з міжнародних економічних відносини

Практики

Навчальна практика «Вступ до фаху»

Виробнича практика

Цикл професійної підготовки

Основи менеджменту

Операційний менеджмент

Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка

Макроекономіка

Світова економіка

Статистика

Інформаційні системи та технології

Організаційна поведінка

Управління персоналом

Політика бізнесу

Бізнес право

Основи бізнесу

Міжнародний бізнес

Гроші, банківська справа та фінансові інститути

Фінанси І

Фінанси ІІ

Маркетинг

Країнознавство

Вибіркові дисципліни

Цикл загальної підготовки

Англійська мова І

Англійська мова ІІ

Друга іноземна мова I

Друга іноземна мова ІІ

Філософія

Право

Соціологія

Міжнародне приватне право

Фізичне виховання

Цикл професійної підготовки

Бухгалтерський облік I

Бухгалтерський облік II

Основи підприємництва

Основи дипломатії та дипломатична робота

Ділова спілкування

Лідерство

Управління зв’язками з громадськістю

Міжнародний маркетинг

Фінансування бізнесу

Управління проектами

Фінансовий менеджмент

Інвестиції

Дипломатичний протокол та етикет

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ
Фаховий комплексний іспит з Міжнародних економічних відносин
Ділова англійська мова

У процесі навчання студенти виконують дві курсові роботи та проходять дві практики. Ключовим моментом при підготовці бакалаврів є залучення студентів до роботи у реальних ситуаціях на базі міжнародних підприємств та організацій з використання здобутих знань та умінь. Це дозволяє майбутнім випускникам не тільки здобути необхідні практичні навички, а й надалі швидше адаптуватися до умов реального бізнес-середовища.

На державну атестацію виносяться: кваліфікаційний комплексний іспит з фаху та іспит з ділової англійської мови.

Випускники за цим напрямом можуть обіймати посади керівників або провідних фахівців підрозділів підприємств (організацій, фірм) зовнішньоекономічної сфери діяльності, керівників або спеціалістів імпортно-експортних відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та лабораторій ринково-кон’юнктурного аналізу та прогнозування.

 

Програма з Міжнародних економічних відносин + ВВА розрахована на 4 роки та складає 240 кредитів ЕКТС або 120 кредитів американської системи.

Студенти мають можливість обирати наступні навчальні програми:

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Міжнародна економіка

Наші студенти мають вибір поєднувати навчання у ConcordiaUA з отриманням ступеня бакалавра/магістра в університетах партнерах за кордоном.

Ця програма акредитована Міністерством освіти і науки України.  Студенти, які закінчили цю програму, отримують український державний диплом +  міжнародний диплом, який акредитований FIBAA .

Якщо ви зацікавлені в процесах міжнародного бізнесу та міжнародних економічних відносин та хочете опанувати і використовувати лідерські навички, ця програма саме для вас.

Переваги
Саморозвиток
Партнери
Кар'єра

Чому Конкордія саме для тебе?

Подвійні дипломи, акредитовані в передових країнах світу, роблять наших студентів конкурентоспроможними у всьому світі спеціалістами.

Викладачі-практики, передаючи свій досвід, дозволяють зануритися в практичне бізнес-середовище, надають лише необхідну для вашої кар’єри інформацію, не витрачаючи час на те, що ніколи не знадобиться в роботі.

Саморозвиток

Університет Конкордія проводить безліч заходів, спрямованих на розвиток наших студентів:
– Конференції
– Лекції іноземних бізнесменів
– Спортивна діяльність
– Бібліотека

Наш університет є затребуваним серед студентів з усього світу, завдяки чому є платформою для обміну культурним досвідом.

Партнери

Університет Конкордія, інтегрований у світове бізнес-суспільство, має велику кількість партнерів і проводить програми обміну студентів з передовими університетами світу.
Партнери, що вже готові брати участь в твоєму навчанні, – це: Concordia University Wisconsin, University of Minnesota, University of Koblenz-Landau, University of Occupational Safety Management, Rutgers University and others. Натисніть тут для того, щоб переглянути усіх партнерів.

Кар'єра

Завдяки високому рівню знань та практичних навичок, що надає ConcordiaUA, наші випускники працюють на керівних посадах у таких міжнародних компаніях, як: Porsche Finance Group, Deutsche Bank Ukraine, L’Oreal Ukraine, METRO Cash&Carry Ukraine, Citibank Ukraine, а також упевнено створюють власний бізнес.

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.