Менеджмент + BBA

Викладачі-практики передають свій досвід та занурюють тебе в практичне бізнес-середовище!

Програма містить фундаментальні, загальноосвітні та спеціалізовані у сфері бізнесу предмети, які спрямовані на розвиток ваших інтересів та сильних сторін. Доповнюють програму інтернатура, практикуми, бізнес-проекти, можливість навчання на програмах подвійних дипломів в університеті-партнері Міннесота (США).

ConcordiaUA не тільки надає вам практичні навички, необхідні для набуття конкурентоспроможності на ринку праці після закінчення навчання, але ми переконуємося, що наші випускники з легкістю здійснюють управління власною підприємницькою діяльністю.

Бізнес-освіта в ConcordiaUA готує студентів до ефективних керівних посад в організаціях та бізнесі.

Два в одному:

ВВА (акредитація FIBAA) + Менеджмент (акредитація Міністерства освіти і науки України) 

Наша програма є гарним прикладом балансу якісних та кількісних предметів. Предмети викладаються з точки зору розвитку навичок та знань, які дозволяють перейти від функціонального досвіду до широкого стратегічного керівництва. Студенти отримують основи, а також інструменти, які можуть бути корисними в умовах бізнесу в Україні та за кордоном. Студенти вчаться спілкуватися і розвивати розуміння культурних, соціальних, економічних, міжнародних та технічних особливостей. Наша мета – підготувати компетентного і впевненого лідера, який зможе протистояти викликам завтрашнього дня.

Усі предмети викладаються виключно англійською. Серед бізнес-орієнтованих предметів ви знайдете: операційний  менеджмент, стратегічний менеджмент, організаційна поведінка, управління персоналом, статистика, міжнародний бізнес, міжнародний маркетинг, політика бізнесу, ділова англійська мова та інші.

Студенти мають можливість навчатися за програмами подвійних дипломів (США, Німеччина).  

Менеджмент + BBA

Якщо тобі цікаві процеси управління, ділового адміністрування, ти хочеш вміло володіти і користуватися лідерськими навичками – ця спеціальність саме для тебе.

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

ЗРАЗОК НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Спеціальність 073 – Менеджмент
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту
Форми навчання: Денна / Заочна
Термін навчання – 4 роки (8 семестрів)

Обов’язкові предмети

Цикл дисциплін загальної підготовки

Ділова англійська мова I

Ділова англійська мова ІІ

Ділова українська мова

Психологія

Етика бізнесу

Міжособове спілкування

Математика для економістів

Інформатика і КТ І

Інформатика і КТ ІІ

Курсові проекти

Курсова робота з економіки

Курсова робота з менеджменту

Практики

Навчальна практика «Вступ до фаху»

Виробнича практика

Цикл дисциплін професійної підготовки

Основи менеджменту

Операційний менеджмент

Мікроекономіка

Макроекономіка

Світова економіка

Статистика

Інформаційні системи та технології

Організаційна поведінка

Управління персоналом

Політика бізнесу

Бізнес право

Бухгалтерський облік I

Бухгалтерський облік II

Гроші, банківська справа та фінансові інститути

Фінанси І

Фінанси ІІ

Маркетинг

ВИБІРКОВІ ПРЕДМЕТИ

Цикл загальної підготовки

Англійська мова І

Англійська мова ІІ

Друга іноземна мова I

Друга іноземна мова ІІ

Філософія

Право

Соціологія

Фізичне виховання

Цикл професійної підготовки

Основи бізнесу

Міжнародний бізнес

Економетрія

Міжнародне приватне право

Міжнародний менеджмент

Сталий розвиток

Логістика

Основи підприємництва

Ділове спілкування

Лідерство

Публічне адміністрування

Фінансування бізнесу

Управління проектами

Фінансовий менеджмент

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ:

Фаховий комплексний з менеджменту
Ділова англійська мова

 

У процесі навчання студенти виконують дві курсові роботи та проходять дві практики. Ключовим моментом при підготовці бакалаврів є залучення студентів до роботи у реальних ситуаціях на базі міжнародних підприємств та організацій з використання здобутих знань та умінь. Це дозволяє майбутнім випускникам не тільки здобути необхідні практичні навички, а й надалі швидше адаптуватися до умов реального бізнес-середовища.

На державну атестацію виносяться: кваліфікаційний комплексний іспит з фаху та іспит з ділової англійської мови.

Випускники за цим напрямом можуть обіймати посади керівників або провідних фахівців підрозділів підприємств (організацій, фірм) зовнішньоекономічної сфери діяльності, керівників або спеціалістів імпортно-експортних відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та лабораторій ринково-кон’юнктурного аналізу та прогнозування.

Програма з Менеджменту +  ВВА розрахована на 4 роки та складає 240 кредитів ЕКТС або 120 кредитів американської системи.

Студенти мають можливість обирати наступні навчальні програми:

Менеджмент

Менеджмент готельного бізнесу

Менеджмент інформаційних технологій

Менеджмент у агробізнесі

Наші студенти мають вибір поєднувати навчання у ConcordiaUA з отриманням ступеня бакалавра/магістра в університетах партнерах за кордоном.

Ця програма акредитована Міністерством освіти і науки України.  Студенти, які закінчили цю програму, отримують український державний диплом +  міжнародний диплом, який акредитований FIBAA .

Якщо ви зацікавлені в процесах управління, ділового адміністрування та хочете опанувати і використовувати лідерські навички, ця програма саме для вас.

Переваги
Саморозвиток
Партнери
Кар'єра

Чому Конкордія саме для тебе?

Подвійні дипломи, акредитовані в передових країнах світу, роблять наших студентів конкурентоспроможними у всьому світі спеціалістами.

Викладачі-практики, передаючи свій досвід, дозволяють зануритися в практичне бізнес-середовище, надають лише необхідну для вашої кар’єри інформацію, не витрачаючи час на те, що ніколи не знадобиться в роботі.

Саморозвиток

Університет Конкордія проводить безліч заходів, спрямованих на розвиток наших студентів:
– Конференції
– Лекції іноземних бізнесменів
– Спортивна діяльність
– Бібліотека

Наш університет є затребуваним серед студентів з усього світу, завдяки чому є платформою для обміну культурним досвідом.

Партнери

Університет Конкордія, інтегрований у світове бізнес-суспільство, має велику кількість партнерів і проводить програми обміну студентів з передовими університетами світу.
Партнери, що вже готові брати участь в твоєму навчанні, – це: Concordia University Wisconsin, University of Minnesota, University of Koblenz-Landau, University of Occupational Safety Management, Rutgers University and others. Натисніть тут для того, щоб переглянути усіх партнерів.

Кар'єра

Завдяки високому рівню знань та практичних навичок, що надає ConcordiaUA, наші випускники працюють на керівних посадах у таких міжнародних компаніях, як: Porsche Finance Group, Deutsche Bank Ukraine, L’Oreal Ukraine, METRO Cash&Carry Ukraine, Citibank Ukraine, а також упевнено створюють власний бізнес.

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.