Національний педагогічний університет ім. Драгоманова є державним вищим навчальним закладом, акредитованим Міністерством освіти і науки України, що спеціалізується на підготовці вчителів, а також соціальній роботі, правознавстві, політології, економіці, екології, дизайну, перекладацьких процесах, туризмі, менеджменті, соціології, психології, філософії тощо. Університет готує студентів всіх форм навчання (денна форма навчання, вечірня форма навчання, позашкільна освіта, паралельне, дистанційне навчання) та всіх рівнів (бакалавр, магістр, доктор філософії). З 2006 року в рамках інтеграції до Болонського процесу університет успішно прийняв Європейську кредитну систему та накопичення (ECTS), яка офіційно визнала свої дипломи у європейському освітньому просторі.