Акредитація FIBAA програми BBA.

Програма ВВА (Bachelor of Business Administration) – це досить відома і популярна в міжнародній освіті програма, яка є майже в усіх зарубіжних університетах.

Програма ВВА в Українсько-американському університеті Конкордія  має міжнародну акредитацію відомої акредитаційної агенції FIBAA.

Програма ВВА – це органічна і невід’ємна частина спільних програм УАУК – «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини».

Підготовка бакалаврів з ділового адміністрування – це бізнес-освіта, яка  має на меті підготувати студентів з високими лідерськими вміннями і навичками, що дасть їм у майбутньому можливість зайняти провідні посади в організаціях та комерційних структурах. Для досягнення цієї мети була розроблена програма, яка складається з трьох частин та враховує досвід підготовки фахівців у зарубіжних університетах.

Перша частина – цикл соціально-гуманітарних дисциплін, які закладають необхідну основу для усвідомлення студентами змісту й динаміки обраної професії та свого місця в ній. Студенти розвивають здатність до ефективного спілкування та  розуміння своєрідності культурного, соціального, економічного, міжнародного та технічного середовища сьогодення й майбутнього, а також удосконалюють усне та писемне мовлення англійською мовою. У процесі навчання студентам необхідно опанувати, як мінімум, однією іноземною мовою (крім англійської) на середньому рівні.

Друга частина – цикл фундаментальної та загальноекономічної підготовки, яка допомагає опанувати знаннями у сфері організації бізнесу, вводить базові поняття щодо управлінських і організаційних концепцій, дає загальний огляд стратегії прийняття рішень. Кількісні та якісні характеристики циклу надають студентам можливість розвивати навички критичного й аналітичного мислення.

Третя частина – цикл професійно-орієнтованої підготовки, яка озброює студентів практичними навичками та уміннями у сфері організації та управління структурних підрозділів компаній, фірм.

Студенти вчаться володіти професійною термінологією англійською мовою, володіти методами управління, визначати якою має бути поведінка та стиль ділових відносин з партнерами та в колективі.

У процесі навчання за американською програмою (ВВА) студенти вивчають 40 предметів (120 кредитів) англійською мовою.