Соціально-гуманітарні дисципліни

Предмети

Кредити*

Іноземна мова за проф.спрямуванням (English Composition)

6

Психологія (Psychology)

3

Соціологія (Sociology)

3

Ділова англійська мова (Business English)

6

Друга іноземна мова (Russian/German/Spanish)

6

Ділова (друга) іноземна мова (Business Russian/German/Spanish)

6

Етика бізнесу (Business Ethics)

3

Міжособове спілкування (Interpersonal Communications)

3

Усього

36

Фундаментальні та загальноекономічні дисципліни

Предмети

Кредити*

Математика для економістів (Mathematics)

3

Статистика (Statistics)

3

Інформатика і КТ (Computer Science)

6

Інформаційні системи та технології (IT Applications)

3

Основи бізнесу (Introduction to Business)

3

Економіка і організація виробництва (Microeconomics)

3

Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України (Macroeconomics)

3

Всього

24

Професійно-орієнтовані дисципліни

Предмети

Кредити*

Основи менеджменту (Principles of Management)

3

Операційний менеджмент (Operational Management)

3

Управління персоналом (Human Resource Management)

3

Самоменеджмент (Business Policy)

3

Теорія організації (Organizational Behavior)

3

Господарське право (Business Law)

3

Фінанси (Principles of Finance)

3

Гроші та кредит (Monetary Theory and Banking Systems)

3

Фінанси підприємства (Business Finance)

3

Бухгалтерський облік (Accounting I)

6

Маркетинг (Principles of Marketing)

3

Аудит фінансових інвестицій (Audit of International Investments)

3

Світова економіка (World Economics)

3

Маркетингові дослідження (Marketing Research)

3

Міжнародний бізнес (International Business)

3

Міжнародні організації (International  Institutions in Business)

3

Теорія міжнародних відносин (Theory of International Relations)

3

Менеджмент ризиків (Risk Management)

3

Мультинаціональні підприємства (Multinational Enterprise)

3

Усього

60