Концепція освіти протягом життя набуває все більшого поширення в Україні.

ВМУУ має значний досвід підготовки фахівців усіх рівнів у галузі менеджменту та бізнесу англійською мовою. Тим більшої значущості набуває процес підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у час проголошення 2016 року – роком англійської мови в Україні.

Відповідно до цього Тренінговий центр ВМУУ здійснює прискорене оперативне підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів з актуальних питань економіки, підприємництва та менеджменту, поглиблення та оновлення знань у галузі економічних дисциплін. Це сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному підвищенні професійного рівня, запобігає втратам продуктивних сил засобами оновлення й корекції професійної підготовленості фахівців до змінюваних умов матеріального виробництва, попиту на ринку праці, виступає одним із засобів їх соціального захисту та забезпечує потребу суспільства й держави у висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівцях.

Тренінговий центр здійснює англійською мовою перепідготовку кадрів і підвищення кваліфікації за напрямами:

 • програма міні-МВА
  детальніше…
 • підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, технікумів, коледжів
  детальніше…
 • підвищення кваліфікації спеціалістів з актуальних питань економіки, бізнесу, менеджменту за замовленням підприємств, організацій, відомств (за окремою програмою)
  детальніше…
 • курси бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами
  детальніше…
 • курси ділової англійської мови (семестрові, літній та зимовий інтенсив)
  детальніше…
 • психологічні тренінги
  детальніше…

Семінари-практикуми з проблем:

 • Реформування системи обліку і звітності в Україні на базі національних стандартів.
 • Підприємництво: стратегія, організація, ефективність.
 • Технологія створення організаційних структур малого бізнесу й напрямів підвищення їх ефективності.
 • Підприємницькі ризики в бізнесі та конкурентоспроможність підприємницької діяльності.
 • Напрями удосконалення маркетингової діяльності підприємств України.
 • Податкове законодавство України та його застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

Термін семінару – 3 дні (26 годин). Групи формуються по мірі надходження замовлень. Форма навчання – денна.