Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського

центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)  для вступників 2019 року

Галузь знань Спеціальність Перелік конкурсних предметів

 

Мінімальний

бал

Бакалавр
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» 1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Математика або історія України

4. Додаток до атестату

100

100

100

100

29 «Міжнародні відносини» 292 «Міжнародні економічні відносини» 1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або географія

4. Додаток до атестату

    Конкурсний бал не менше

100

100

100

100

130

Іноземні студенти 1. Англійська мова

2. Математика

3. Бал атестата (12 або 100-на шкала)

100

100

6 або 60

Магістр
Для громадян України
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» 1. Англійська мова (Єдиний вступний іспит)

2. Фаховий іспит з менеджменту

3. Додаток до диплому бакалавра чи магістра

100

100

60

       Для іноземних громадян
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» 1. Англійська мова

2. Фаховий іспит з менеджменту

3. Бал додатку до диплому

100

100

60