Приймальна комісія

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Приймальна комісія працює щодня з 9-00 до 18-00
(у суботу з 10-00 до 16-00)
неділя: вихідний

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8-14,
кім. 1-4, приймальна комісія

тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49;
тел./факс: (+380 44) 486-06-66

e-mail: info@uacu.edu.ua
www.concordia.edu.ua

У приймальні комісії Ви можете дізнатися про:

  • умови прийому до закладів вищої освіти України та правила прийому до інституту в поточному році;
  • перелік конкурсних предметів і програми вступних випробувань за всіма ступенями;
  • характеристики напрямів професійних спрямувань, спеціальностей та спеціалізації всіх ступенів;
  • план прийому на ту чи іншу спеціальність у поточному році;
  • розклад вступних випробувань;
  • порядок переведення, поновлення в інституті;
  • іншу різноманітну інформацію, яка Вас цікавить.

 

Провадження освітньої діяльності в Українсько-американському університеті Конкордія здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

На сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Українсько-американського університету Конкордія, затверджені ректором інституту 24.01.2019 р. відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році», затверджених наказом Міністерства освіти та науки України № 1378 від 11.10.2018 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.12.2017 р. за № 1456/32908.

Голова приймальної комісії – Романовський Олександр Олексійович, ректор інституту, доктор економічних наук, доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар приймальної комісії – Бевзо Галина Андріївна, завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін, завідувач підготовчого відділення, кандидат філологічних дисциплін, доцент

Тел.: 050-331-42-95
Е-mail: info@uacu.edu.ua