Кафедри

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри

Жарова Любов Валеріївна, доктор економічних наук, професор

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Жарова Любов Валеріївна, доктор економічних наук, професор
 2. Романовський О. О., д-р екон. наук, д-р пед. наук, канд. техн. наук, акад. АН ВШ, проф., професор кафедри
 3. Амалян Н. Д., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри
 4. Буряк Г. С., канд. екон. наук, доцент кафедри
 5. Процун Н. М., канд. екон. наук, доцент кафедри
 6. Дейнеко А. Т., магістр, старший викладач кафедри
 7. Плутенко В. В., магістр, старший викладач кафедри
 8. Грищенко А. І., канд. екон. наук, доц., професор кафедри
 9. Страшинська Л. В., д-р екон. наук, проф., професор кафедри
 10. Бєлова О. І., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри
 11. Гордієнко Т. М., канд. екон. наук, доцент кафедри
 12. Любачівська Р. З., канд. екон. наук, доцент кафедри
 13. Наддур К. І., магістр, старший викладач кафедри
 14. Сєрова Л. П., канд. екон. наук, доц., доцент кафедри
 15. Сиволоцький Т. В., магістр, старший викладач кафедри

Дисципліни:

 • Основи менеджменту
 • Операційний менеджмент
 • Політика бізнесу
 • Фінанси І, ІІ
 • Гроші, банківська система та фінансові інститути
 • Бухгалтерський облік І, ІІ
 • Маркетинг
 • Світова економіка
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Стратегічний менеджмент
 • Міжнародні економічні відносини
 • Країнознавство
 • Основи дипломатії та дипломатична робота
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Основи підприємництва
 • Основи бізнесу
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний менеджмент
 • Сучасні проблеми міжнародної економіки
 • Фінанси
 • Управлінський облік

 

КАФЕДРА  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН (з ПІДГОТОВЧИМ ВІДДІЛЕННЯМ)

Завідувач кафедри

Бевзо Галина Андріївна, кандидат філологічних наук,  доцент кафедри, завідувач підготовчого відділення

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Бевзо Г.А., к.філолог.н., доцент кафедри, завідувач каф. та підготовчого відділення
 2. Верхогляд О.О., док. філософії ( Ph.D.), професор
 3. Іщук О.М., магістр, доцент
 4. Могила О.А., к.філол.н., доцент
 5. Романовська О.О., к. пед. н., доцент
 6. Нгобейа А.Ф., магістр, ст.викладач
 7. Нижник Т.В., магістр, ст.викладач
 8. Зернецька А.А., док.філол.наук, проф.
 9. Марченко Ю.В., док. політ. наук, доцент
 10. Вяткіна Н.Б., к.філософ.н., доцент
 11. Іванова О.О., магістр, ст. викладач
 12. Панасюк С.А., к.ю.н., професор
 13. Правільєва А.В., магістр,  ст. викладач
 14. Романовська Ю.Ю., к.філол.н., професор
 15. Філатова З.І., к.пед.н., ст.викл., тренер

Дисципліни:

 • Англійська мова
 • Ділова англійська мова
 • Друга іноземна мова ( іспанська, німецька)
 • Ділова друга іноземна мова (іспанська, німецька)
 • Ділова українська мова
 • Психологія
 • Історія української культури
 • Етика бізнесу
 • Міжособове спілкування
 • Організаційна поведінка
 • Управління персоналом
 • Право
 • Бізнес – право
 • Міжнародне право в бізнесі
 • Філософія
 • Фізичне виховання

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

Завідувач кафедри

Кінаш Анастасія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Кінаш А.В., к.фіз-мат.н. доцент кафедри, завідувач кафедри
 2. Гавриляка Г.В., к.е.н., доцент
 3. Еатон Г.В., к.е.н., доцент кафедри
 4. Кондратенко Л.І., к. пед.н. доцент доцент кафедри
 5. Процун Н.М., к.е.н. завідувач відділення ДН
 6. Ель Махді М., магістр з управ.інновц.діяльн. ст. викладач за суміщенням посад
 7. Надточій В.О., магістр техн. дисцип., інформ. технол. та безпеки життєдіяльн., адміністратор системи – адмін-р з обслуговув. інформац. систем
 8. Селезньова Р.В., к.техніч.н., доцент
 9. Нечипорук С. В., канд. екон. наук., доцент кафедри
 10. Сердюк Є. В., магістр, старший викладач кафедри
 11. Шаламай О. А., магістр, старший викладач кафедри
 12. Рябека Є.О., магістр, ст. викладач
 13. Килівник І. С., спеціаліст, старший викладач кафедри

 Дисципліни:

 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Інформатика і КТ
 • Інформаційні системи та технології
 • Інформаційні системи в бізнесі
 • Статистичний аналіз в бізнесі
 • Економетрія
 • Методи дослідження та аналізу

 

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.