Бізнес-адміністрування (МBA)

Викладачі-практики передають свій досвід та занурюють тебе в практичне бізнес-середовище!

Магістерська програма MBA містить фундаментальні, загальноосвітні та вузькоспеціалізовані у сфері бізнесу предмети, які спрямовані на розвиток ваших інтересів та сильних сторін. Доповнюють програму інтернатура, практикуми, проекти, підготовка магістерської роботи, можливість навчання на програмах подвійних дипломів в університетах-партнерах США, Німеччини та Польщі.

ConcordiaUA не тільки надає вам практичні навички, необхідні для набуття конкурентоспроможності на ринку праці після закінчення навчання, але ми також переконуємося, що наші випускники з легкістю здійснюють управління міжнародними економічними проектами, організаціями, компаніями та власною підприємницькою діяльністю.

Навчання проводиться англійською мовою

Спеціальність

Менеджмент + MBA

Якщо тобі цікаві процеси управління, ділового адміністрування, ти хочеш вміло володіти і користуватися лідерськими навичками – ця спеціальність саме для тебе.

Програма надає можливість навчання як стаціонарно, так і онлайн, також ти можеш поєднувати обидва варіанти, аби раціонально розподіляти власний час.

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

ЗРАЗОК НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

Цикл дисциплін загальноосвітньої підготовки

Міжнародне право

Методи дослідження та аналіз

Це просунутий курс з досліджень і аналізу присвячено вивченню ключових питань наукових досліджень та аналітичних проектів у сфері підприємництва; курс охоплює як якісні, так і кількісні методи досліджень, що проводяться для різних потреб підприємств.
Результати вивчення курсу.
Після проходження даного курсу студенти зможуть:
1. Розуміти теорію та практику проведення наукових досліджень і бізнес аналізу.
2. Визначати проблеми дослідження та формулювати дослідницькі питання, а також моделювати проект дослідження.
3. Застосовувати різні методи дослідження для практичних бізнес-кейсів.
4. Визначати найкращі підходи дослідження і аналізу, які найбільше підходять для різних дослідницьких проблем.
5. Використовувати різні статистичні та інтерактивні методи дослідження бізнес-середовища.
6. Готувати різні види письмових звітів за результатами дослідження.
7. Презентувати результати досліджень і критично оцінювати їх практичну значимість.

Цикл дисциплін професійної підготовки

Міжнародний менеджмент

Операційний менеджмент

Сучасні проблеми міжнародної економіки

Управління маркетингом

Статистичний аналіз в бізнесі

Фінанси

Цей курс присвячений формуванню знань та практичного досвіду студентів у галузі фінансів, обліку та інвестицій. Він зосереджується на поглиблених теоріях та практичних прийомах управління корпоративними фінансами, ризик-менеджменту та прийняття управлінських рішень. Курс включає теорію, практичні заходи та методи вирішення проблем.
Результати вивчення курсу.
Після проходження даного курсу студенти зможуть:
1. Розуміти значення та механізм прийняття фінансових рішень
2. Застосовувати методи мобілізації та розподілу капіталу
3. Використовувати методи та прийоми управління портфелями активів
4. Використовувати різні інструменти та методи планування, оптимізації та збалансування грошових потоків
5. Розуміти та застосовувати різні методи оцінки бізнесу
6. Розуміти та застосовувати різні методи антикризового управління фінансами

Цикл дисциплін вільного вибору студента

Організаційна поведінка

Дизайн (проектування) підприємницького мислення

Управління персоналом

Підприємництво

Управлінський облік

Інноваційне проектування програмного забезпечення

Семінари з ділової політики

Модель бізнесу

Інформаційні системи в менеджменті

Інноваційний та технологічний менеджмент

Цикл практичної підготовки

Тренінги з підприємництва та лідерства

Практикуми з маркетингу

Науково-дослідна практика зі сталого розвитку

Під час навчання студенти готують курсову роботу, захищають переддипломну практику. Для одержання диплому студенти повині захистити кваліфікаційну магістерську роботу. Крім того, студенти, які навчаються за цією програмою, мають стажування. Магістри отримують можливість проходити науково-виробничу практику в установах і на підприємствах України та в міжнародних компаніях з перспективою подальшого працевлаштування. Студенти проходять практику під керівництвом досвідчених викладачів та керівників підприємств і організацій.

Програма з Бізнес-адміністрування+  МВА розрахована на 1,5 роки та складає 90 кредитів ЕКТС або 45 кредитів американської системи

Переваги
Саморозвиток
Партнери
Кар'єра

Чому Конкордія саме для тебе?

Подвійні дипломи, акредитовані в передових країнах світу, роблять наших студентів конкурентоспроможними у всьому світі спеціалістами.

Викладачі-практики, передаючи свій досвід, дозволяють зануритися в практичне бізнес-середовище, надають лише необхідну для вашої кар’єри інформацію, не витрачаючи час на те, що ніколи не знадобиться в роботі.

Саморозвиток

Університет Конкордія проводить безліч заходів, спрямованих на розвиток наших студентів:
– Конференції
– Лекції іноземних бізнесменів
– Спортивна діяльність
– Бібліотека

Наш університет є затребуваним серед студентів з усього світу, завдяки чому є платформою для обміну культурним досвідом.

Партнери

Університет Конкордія, інтегрований у світове бізнес-суспільство, має велику кількість партнерів і проводить програми обміну студентів з передовими університетами світу.
Партнери, що вже готові брати участь в твоєму навчанні, – це: Concordia University Wisconsin, University of Minnesota, University of Koblenz-Landau, University of Occupational Safety Management, Rutgers University and others. Натисніть тут для того, щоб переглянути усіх партнерів.

Кар'єра

Завдяки високому рівню знань та практичних навичок, що надає ConcordiaUA, наші випускники працюють на керівних посадах у таких міжнародних компаніях, як: Porsche Finance Group, Deutsche Bank Ukraine, L’Oreal Ukraine, METRO Cash&Carry Ukraine, Citibank Ukraine, а також упевнено створюють власний бізнес.

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.