Нормативна база

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут.

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про Вчену раду.

Положення про Наглядову раду.

Наглядова рада УАУК.

Положення про академічні відпустки та повторне навчання.

Положення про апеляційну комісію.

Положення про дистанційне навчання.

Положення про переведення, відрахування та поновлення.

Положення про керування освітніми (освітньо-професійними) програмами.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Положення про факультет.

Положення про кафедру.

Положення про організацію освітнього процесу.

Положення про семестровий контроль.

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості та повторне вивчення студентами окремих навчальних дисциплін.

Положення про порядок визначення і складання академічної різниці.

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії.

Положення про диплом з відзнакою.

Положення про студентське самоврядування.

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики.

Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників.

Порядок видачі та перевидачі (дублікати) документів про освіту державного та власного зразка.

РІШЕННЯ

Рішення Вченої ради.

Рішення Приймальної комісії.

ЗВІТ РЕКТОРА

ПРАВИЛА

Правила внутрішнього розпорядку.

Правила застосування економічних, правових та організаційних засад оплати праці співробітників (витяг).

Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються.

Правила проведення «Рекламної акції 2019».

АКРЕДИТАЦІЯ БАКАЛАВРІВ

Висновки експертної комісії МОН України напряму 6.030206 “Міжнародний бізнес”, 2016.

Висновки експертної комісії МОН України напряму 6.030601 “Менеджмент”, 2018.

АКРЕДИТАЦІЯ МАГІСТРІВ

Експертні висновки комісії МОН України спеціальності 073 “Менеджмент” освітньо-професійної програми “Бізнес-адміністрування”, 2018.

Приймальна Комісія

Приймальна Комісія працює
щодня з 9-00 до 18-00 
(у суботу та неділю з 10-00 до 16-00)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

Останні Новини

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!