Вчена рада

Вчена Рада Приватного вищого навчального закладу-інституту

«Українсько-американський університет Конкордія»

Вчена рада Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» є постійно діючим колегіальним органом Інституту. Вона утворюється строком до п’яти років згідно з п.1 ст.34 Закону України «Про вищу освіту».  У своїй роботі керується Законом України «Про вищу освіту»,  нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту, а також іншими чинними нормативно-правовими актами. 

Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту. До компетенції Вченої ради УАУК належить:

  • визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності; розробка проектів Статуту Інституту, змін і доповнень до нього та передача їх на розгляд загальних зборів трудового колективу;
  • ухвалення фінансових плану і звіту Інституту; ухвалення за поданням керівника рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
  • визначення пріоритетних напрямів діяльності УАУК та перспектив його розвитку;
  • затвердження фінансових планів і звітів, плану роботи УАУК;
  • оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчального та навчально-виховного процесу УАУК; ухвалення навчальних програм та навчальних планів.
  • визначення основних напрямів наукових досліджень УАУК.

Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату.

Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора, які обов’язкові для виконання науково-педагогічними працівниками, студентами та співробітниками Інституту.

Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на ректора, проректора з наукової роботи та інших проректорів відповідно до їх функціональних обов’язків, вченого секретаря УАУК.

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!