Вступ до аспірантури

Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом студентів на підготовку доктора філософії (Ph.D.) на денну та заочну (дистанційну) форму навчання за кошти юридичних та фізичних осіб на 2020 рік.

Навчання в інституті здійснюється англійською мовою відповідно до Закону «Про вищу освіту» (ст.48).

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра ( спеціаліста) на здобуття ступеня доктора філософії (Ph.D) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі ступеня магістра (спеціаліста)

Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання

Початок прийому заяв та документів

02.01, 01.02, 01.05, 01.08, 01.11.2020 року

02.01, 01.02, 01.05, 01.08, 01.11.2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

15.01, 15.04, 15.07, 15.10, 15.12. 2020 року

15.01, 15.04, 15.07, 15.10, 15.12. 2020 року

Строки проведення в УАУК  вступних випробувань

15-20.01, 15-20.04, 15-20.07, 15-20.10, 15-20.12 2020 року

15-20.01, 15-20.04, 15-20.07, 15-20.10, 15-20.12 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

22.01, 22.04, 22.07, 22.10, 22.12.2020 року

22.01, 22.04, 22.07, 22.10, 22.12.2020 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

25.01, 25.04, 25.07, 25.10, 25.12.2020 року

не пізніше

25.01, 25.04, 25.07, 25.10, 25.12.2020 року

Перелік вступних випробувань

Спеціальність підготовки ступеня магістра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Статус предмета

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Економіка
ОПП «Бізнес-адміністрування»

051

Не встановлюється

1. Англійська мова

 

100

2.  Іспит з економіки

Профільний

100

Особа може вступити до Українсько-американського університету Конкордія для здобуття доктора філософії (Ph.D.) на основі ступеня магістра (спеціаліста), здобутої за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (з макроекономіки) з урахуванням середнього бала диплома.

Програми вступних іспитів:

Англійська мова

Іспит з економіки

Вступне випробування з макроекономіки (додаткове)

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Українсько-американського університету Конкордія у паперовій формі особисто до приймальної комісії.

До заяви додаються:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
  • копію військового квитка або приписного свідоцтва;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

При прийнятті на навчання для здобуття доктора філософії (Ph.D.) осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Інститут проводить набір іноземних студентів на підготовку доктора філософії (Ph.D.) зі спеціальності «Економіка».

Інститут акредитований за ІV рівнем (сертифікат Міністерства освіти і науки України, серія ІП № 11003383 від 08.01.2019 р.).

«Правила прийому до аспірантури Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» в 2020 р.» затверджені ректором 24.12.2019 р.