Вступ до бакалаврату

Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом студентів за ступенем бакалавра на денну та заочну (дистанційну) форму навчання за кошти юридичних та фізичних осіб  на 2020 рік.

Навчання в інституті здійснюється  англійською мовою  відповідно до Закону «Про вищу освіту» (ст.48).

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної, загальної середньої освіти за ступенем бакалавр проводиться в такі строки

Етапи вступної кампанії Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року 26 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить УАУК

16 липня 2020 року

до 18:00

19 вересня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань.

22 липня 2020 року

до 18:00

25 вересня 2020 року
Строки проведення УАУК вступних випробувань 17 липня – 22 липня 2020 року 20-25 вересня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 серпня 2019 року 27 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників

 не раніше 1 серпня і

не пізніше 30 вересня 2020 року

не пізніше 30 вересня 2020 року

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу в УАУК

Спеціальність підготовки ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестата про повну загальну освіту Статус предмета Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Менеджмент

 

 

Українська мова та література 0,3 0,1 Обов’язковий 100
Іноземна мова 0,3 Обов’язковий 100
Математика або  Історія України 0,3 На вибір 100

Міжнародні економічні відносини

 

 

Конкурсний бал на спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Українська мова та література 0,3 0,1 Обов’язковий 100
Іноземна мова 0,3 Обов’язковий 100
Історія України або Географія 0,3

На вибір

 

Не менше 140

100

 

 

ВИБІР ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 3 курсі студенти спеціальності «Менеджмент» зможуть обирати одну  з освітніх програм: Менеджмент, Менеджмент готельного бізнесу, Менеджмент інформаційних технологій.

На 3 курсі студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» зможуть обирати одну з освітніх програм: Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка.

Студенти – бакалаври мають змогу навчатися за програмою подвійних дипломів в Університеті Міннесота Крукстон (США). Ознайомитися з умовами навчання можна на сайті в розділі «Подвійні дипломи», вкладка «Університет Міннесота Крукстон (США)».

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ:

 • Українська мова та література
 • Англійської мова
 • Математика
 • Історія України

 

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Інститут проводить набір студентів на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом  здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа  може вступити на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Інститут набирає студентів за скороченою програмою підготовки бакалавра зі спеціальності «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини»  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра.

Вступники проходять обов’язкове тестування з англійської мови (Мічіган-тест).

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОНКОРДІЯ

1. Вступники для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну (дистанційну) форму навчання подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності в Українсько-американському університеті Конкордія не обмежується.

2. Для видання наказу про зарахування вступник подає в Приймальну комісію (ауд. 1-4) такі документи:

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018, 2019, 2020 роках, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018,  2019 та 2020 років.

4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Нострифікація здійснюється упродовж шести місяців з початку навчання в університеті в Інформаційно-іміджевому центрі МОН України.

Інститут проводить набір іноземних студентів на підготовку бакалавра зі спеціальності «Менеджмент». Навчання здійснюється  англійською мовою  відповідно до  Закону України «Про вищу освіту».

Усі вступники проходять обов’язкове тестування з англійської мови (Мічіган-тест).

Інститут акредитований за ІV рівнем (сертифікат Міністерства освіти та науки України серія ІП № 11003383 від 08.01.2019 р.).

«Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» в 2020 р.» затверджені ректором  24.12.2019р.

 

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Студенти Українсько-американського університету Конкордія мають можливість навчатися за програмою офіцерів запасу на факультеті військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Т. Шевченка. Факультет військової підготовки Військового інституту Київського національного Університету імені Тараса Шевченка здійснює військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу для Збройних Сил України та інших військових формувань  за 15 військово-обліковими спеціальностями:

 • Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ (сил) – кафедра фінансів Збройних Сил;
 • Застосування з’єднань, військових частин і підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту (крім морського берегового базування)” – кафедра загальновійськових дисциплін;
 • Обробка (дешифрування) аерофотоданих повітряної розвідки – кафедра топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ;
 • Застосування картографічних військових частин і підрозділів (крім Військово-Морських сил Збройних Сил України) – кафедра топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ;
 • Технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління – кафедра військового управління;
 • Застосування радіотехнічних з’єднань, військових частин і підрозділів протиповітряної оборони – кафедра військового управління;
 • Технічне забезпечення радіотехнічних засобів протиповітряної оборони – кафедра військового управління;
 • Організація метрологічного забезпечення – кафедра військового управління;
 • Технічне забезпечення автоматизованого управління радіотехнічними засобами протиповітряної оборони – кафедра військового управління;
 • Юрисконсультська робота – кафедра військового права;
 • Правове виховання – кафедра військового права;
 • Іноземна мова – кафедра військового перекладу;
 • Політологія – кафедра військово-гуманітарних дисциплін;
 • Соціологія – кафедра військової педагогіки та психології;
 • Соціальна психологія – кафедра військової педагогіки та психології.

Навчання у  Військовому інституті Київського національного університету імені Т. Шевченка здійснюється за направленням Українсько-американського університету Конкордія.

 

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.