Відділ міжнародної діяльності

Завідувач відділу міжнародної діяльності

Ольга Олександрівна Глазова

Відділ міжнародної діяльності ConcordiaUA здійснює роботу у сфері міжнародного співробітництва.
Основними принципами міжнародної діяльності відділу є інтернаціоналізація освіти й науки, підвищення їх рівня, подальша інтеграція до світової освітянської та наукової спільноти, що досягаються за напрямами:

 • встановлення міжнародних зв’язків та розвиток прямих контактів з провідними навчальними центрами та закладами Центральної і Західної Європи, Азії, Африки, США й Канади, країн СНД;
 • залучення до навчання на контрактних умовах іноземних громадян;
 • розширення академічних обмінів та залучення до навчального процесу закордонних фахівців;
 • створення за участю закордонних партнерів освітніх центрів для підготовки слухачів з високим рівнем базових знань;
 • поширення участі науково-педагогічних працівників інституту в міжнародних наукових форумах;
 • проведення спільних наукових робіт за участю закордонних партнерів;
 • отримання міжнародних грантів за напрямами діяльності;
 • проведення міжнародних науково-практичних конференцій з напрямів наукових тем, які виконуються УАУК.

Основним напрямом роботи відділу міжнародної діяльності є залучення та організація навчання іноземців.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

Навчання іноземців в УАУК платне, підготовка студентів проводиться на основі договорів за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Основними принципами навчання є:

 • рівність, інтелектуальна свобода;
 • формування широкого світогляду;
 • орієнтація на загальнолюдські цінності.

Основним завданням відділу міжнародної діяльності по роботі зі студентами-іноземцями є організація, планування та контроль навчального процесу студентів-іноземців; проведення виховної роботи серед іноземних громадян з метою їх кращої адаптації до навколишніх умов та ефективного навчання; ознайомлення студентів-іноземців із загальноприйнятими нормами поведінки, законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також статутом і правилами внутрішнього розпорядку інституту; забезпечення паспортного та візово-реєстраційного режимів іноземних громадян, організація медичного обслуговування та страхування від нещасних випадків; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі виготовлення інформаційних матеріалів іноземними мовами.

Також міжнародний відділ налагоджує контакти з ВНЗ-партнерами з інших країн: Університет Конкордія – Вісконсин (США), Університет Міннесота Крукстон (США), Університет East Central (Оклахома, США), Міжнародний університет Шиллера (Флорида, США), Університет Ричмонд (м. Лондон, Великобританія), Університет Індіана Веслієн (Індіана, США), Плімутський університетський коледж св. Марка та св. Іоанна (м. Плімут, Великобританія), Університет Кобленц-Ландау (Німеччина),Трірський університет (Німеччина), Університет прикладних наук (Fachhochschule Worms, м. Вормс, Німеччина), Український вільний університет (м. Мюнхен, Німеччина), Казахсько-американський вільний університет (м. Усть-Каменогорськ, Казахстан).

Навчання в інституті здійснюється англійською мовою, студенти-іноземці також вивчають українську мову протягом 2 років.

В інститут постійно запрошуються провідні іноземні вчені, професори, викладачі з метою участі в навчальному процесі: читання лекцій, проведення практичних занять, керівництва науковими роботами студентів, проведення майстер-класів.

УАУК активно співпрацює з Корпусом Миру в Україні, з програмами академічних обмінів імені Фулбрайта, з Британською Радою, Інститутом Гете, Американською торговельною палатою, з Київським симфонічним оркестром і хором, видавництвом “Pearson Education (Longman)”, які займаються пошуком викладачів для вищих навчальних закладів, зокрема й для УАУК, відповідно до вимог кращих університетів світу.

Слід зазначити, що перелік усіх вищеназваних досягнень з розвитку міжнародних зв’язків постійно поповнюється новими партнерськими організаціями, з якими укладаються угоди щодо:

 • вдосконалення існуючих та розробки нових навчальних програм і курсів, методичного забезпечення та інноваційних технологій навчання, а також їх подальшого впровадження в навчальний процес;
 • організації обміну викладачами з метою підвищення кваліфікації викладацького складу;
 • організації стажування студентів в організаціях, установах та підприємствах;
 • участі студентів у семінарах, практикумах, конференціях та літніх/зимових стажуваннях;
 • взаємного визнання навчальних програм та дипломів з можливістю продовження навчання за іншими програмами закладу-партнера.

Міжнародне співробітництво УАУК з іноземними партнерами сприяє впровадженню інноваційних технологій у навчальний процес, розширює кругозір студентів і викладачів, надає можливість удосконалювати знання іноземних мов, підвищувати кваліфікацію професорсько-викладацького складу.

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.