Наглядова рада

Наглядова Рада Приватного вищого навчального закладу-інституту

«Українсько-американський університет Конкордія»

Наглядова рада Приватного вищого навчального закладу-інституту

«Українсько-американський університет Конкордія» утворюється згідно зі ст.37 Закону України «Про вищу освіту». У своїй роботі Наглядова рада УАУК керується Законом України «Про вищу освіту»,  нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

Наглядова рада розглядає шляхи розвитку УАУК, надає його керівництву допомогу в реалізації державної політики в галузі вищої освіти й науки. Спільно з керівництвом навчального закладу визначає стратегічні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва УАУК.

Наглядова рада надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню наукової продукції в практичну діяльність і навчальний процес.

Сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку УАУК, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку та здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії УАУК з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності й конкурентоспроможності інституту.

Наглядова рада сприяє органам громадського самоврядування УАУК у їх діяльності, а також здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва, заслуховує звіти ректора про виконання основних завдань навчального закладу.

Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові УАУК, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

Рішення Наглядової ради є обов’язковими для виконання всіма підрозділами УАУК та враховуються  при здійсненні контролю відповідними державними органами. 

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!