Вступ до магістратури

Українсько-американський університет Конкордія оголошує прийом студентів за ступенем магістра на денну та заочну (дистанційну) форму навчання за кошти юридичних та фізичних осіб на 2019 рік.

Навчання  в інституті здійснюється  англійською мовою  відповідно до Закону «Про вищу освіту» (ст.48).

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Вступники на основі базової та повної   вищої освіти
Денна форма навчання Денна форма навчання (додаткова сесія) Заочна (дистанційна) форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року

27 вересня

2019 року

25 жовтня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить УАУК 23 липня 2019 року 28 жовтня 2019 року 27 листопада 2019 року
Строки проведення в УАУК  вступних випробувань 26 липня 2019 року 29 жовтня 2019 року 28 листопада 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 серпня 2019 року 30 жовтня 2019 року 29 листопада 2019 року
Терміни зарахування вступників

не пізніше

15 вересня 2019 року

31 жовтня 2019 року

не пізніше

30 листопада 2019 року

         

Перелік вступних випробувань

Спеціальність підготовки ступеня магістра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмета Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Квота пільгових категорій
Менеджмент
ОПП «Бізнес-адміністрування»
073 Не встановлюється 1. Іноземна мова   100
2. Комплексний іспит з менеджменту Профільний 100

 

Для вступу на спеціальність «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування» вступники повинні скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови. Реєстрація на складання іспиту: 13.05 – 03.06.2019 року. Іспит буде проходити 2 липня 2019 року.

 

Особа може вступити до Українсько-американського університету Конкордія для здобуття ступеня магістра на основі базової та повної вищої освіти, здобутої за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (з економіки) з урахуванням середнього бала диплома.

 

Студенти – магістри мають можливість навчатися на програмах подвійних дипломів магістрів в Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина), Університеті Конкордія Вісконсин (США) та Вищій школі управління охороною праці (Катовіце, Польща). З умовами вступу  можна ознайомитися на сайті в розділі «Подвійні дипломи».

 

Програми вступних іспитів:

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Українсько-американського університету Конкордія  у паперовій формі особисто до приймальної комісії.

До заяви додаються:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
  • копію військового квитка або приписного свідоцтва;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

При прийнятті на навчання для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

 

Інститут проводить набір іноземних студентів на підготовку магістра зі спеціальності «Менеджмент» освітньо-професійної програми “Бізнес-адміністрування”.

Інститут акредитований за ІV рівнем (сертифікат Міністерства освіти і науки України, серія ІП № 11003383 від 08.01.2019 р.).

«Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» в 2019 р.» затверджені ректором 24.01.2019 р.

 

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.