Вартість навчання

Плата за навчання в УАУК здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

 

Вартість навчання для українців в українській валюті.

Програми Оплата за навчання
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Тестування з англійської мови 325 грн.  
Курси англійської та ділової англійської мови

2 850 грн./60 годин

Тривалість -семестр

 
Літні інтенсивні курси англійської та ділової англійської мови

1 900 грн./40 годин

Тривалість 10 днів

 
Ступінь бакалавра

073 – Менеджмент + ВВА

292 – Міжнародні економічні відносини + ВВА

Власна програма

Тривалість навчання -8 сем.

Семестр –18 000 грн

Додатковий предмет-  3 600 грн.

 Семестр – 22 500 грн

Додатковий предмет- 4 500 грн.

Один предмет он-лайн для   бакалаврів 900 грн. (додатково)  
Підвищення кваліфікації 1 предмет: 4 900 грн 1 предмет-5 900 грн
Ступінь магістра

073 – Менеджмент +

МВА

Тривалість навчання -3 сем.

Семестр – 22 500 грн.

Додатковий предмет- 4 500 грн.

Семестр – 27 000 грн.

Додатковий предмет-

5 400 грн.

Один предмет он-лайн для магістрів 900 грн. (додатково)  
Доктор філософії (Ph.D.)

051 – Економіка

Тривалість навчання – 8 семестрів

Семестр – 23 700 грн. Семестр – 23 700 грн.

 

Вартість навчання для іноземців в українській валюті.

Програми Оплата за навчання
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Тестування з англійської мови 325 грн.  
Курси англійської та ділової англійської мови

2 850 грн./60 годин

2 семестри

 
Літні інтенсивні курси англійської та ділової англійської мови

1 900 грн./40 годин

10 днів

 
Адміністративні витрати 700 грн.  
Підготовче відділення
Підготовче відділення для іноземних громадян 31 800 грн./1 рік  
Ступінь бакалавра

073 – Менеджмент + ВВА

292 – Міжнародні економічні відносини + ВВА

Власна програма

Тривалість навчання -8 сем.

Семестр – 24 000 грн

Додатковий предмет-

4 800 грн.

Семестр – 28 500 грн

Додатковий  предмет- 5 700 грн.

Один предмет онлайн для бакалаврів 1 200 грн. (додатково)  
Ступінь магістра

073 – Менеджмент+

МВА

Тривалість навчання – 3 сем.

Семестр – 28 500 грн.

Додатковий предмет-

5 700 грн.

Семестр – 34 500 грн.

Додатковий предмет-

6 900 грн.

Один предмет онлайн для студентів магістратури 1 200 грн. (додатково)  
Доктор філософії (Ph.D.)

051 – Економіка

Тривалість навчання – 8 сем.

Семестр – 41 700 грн.

Семестр – 41 700 грн.

Студенти всіх курсів і програм здійснюють оплату за навчання щосеместрово: за І (осінній) семестр –до 15 серпня, за ІІ (весняний) семестр – до 15 січня.

Першокурсники здійснюють оплату за навчання до укладення договору.

Додатковий предмет – це предмет, який студент вивчає понад заплановану програму або повторює вивчення предмета, якщо його не склав.

 

Інформація щодо індивідуальних графіків навчання іноземних студентів підготовчого відділення, які вступають до Українсько-американського університету Конкордія (ConcordiaUA) протягом академічного/календарного року та своєчасної оплати навчання:

Прийом осіб на навчання до університету здійснюється на основі контракту.

Навчальний рік студента на підготовчому відділенні складається з двох семестрів з загальною вартістю навчання 31 800 (тридцять одна тисяча вісімсот) гривень.

Упродовж семестру студент вивчає 5 курсів (предметів). Курс (предмет) складається з 45 аудиторних годин, і очікується, що, вивчаючи цей предмет, студент працює самостійно 90 годин. Таким чином, загальне навчальне навантаження студента за один семестр дорівнює 225 аудиторних годин та 450 годин самостійної роботи.

За умови успішного закінчення повного терміну навчання – два семестри, 450 аудиторних годин – студенти отримують Сертифікат відповідного зразка про закінчення курсу навчання на підготовчому відділенні ConcordiaUA.

Сплата за навчання за обидва семестри (повний курс навчання на підготовчому відділенні) здійснюється одноразово на банківський рахунок університету перед, або під час укладання контракту. У виняткових випадках, за існування об’єктивних поважних причин, адміністрація університету може дозволити здійснити оплату таким чином: перша оплата – не менше 50 % від загальної вартості навчання має надійти під час укладання контракту, а повторна – не пізніше 105-го календарного дня (останнього календарного дня 15-ти тижневого терміну) з дня підписання контракту.

У разі несвоєчасної оплати навчання студент відраховується з університету зі скасуванням студентської реєстрації ДМСУ.

Студенти, які навчаються в ConcordiaUA, можуть бути відраховані з університету:

– за власним бажанням;

– за невиконання навчального плану;

– за порушення умов контракту;

– за порушення дисципліни;

– за пропуск або переривання навчання без поважних причин;

– в інших випадках, передбачених законами.

Студенти, які навчаються в університеті, можуть переривати навчання у зв’язку з поважними обставинами (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо) за надання підтверджуючих документів.

Про наміри переривання навчання у зв’язку з поважними обставинами або на прохання студентів з інших причин студенти повинні в письмовій формі попередити про це адміністрацію Університету  з обов’язковим наданням заяви з поясненням причин і термінів переривання навчання та необхідних підтверджуючих документів.

Рішення про можливість переривання навчання студента, причину та термін перерви в навчанні  приймає адміністрація Університету й закріплює відповідним наказом.

Переривання навчання студента без надання ним заяви з поясненням причин, термінів переривання навчання та необхідних підтверджуючих документів уважається недопустимим і тягне за собою дисциплінарну  відповідальність аж до розірвання контракту за ініціативи адміністрації університету та відрахування студента, що порушив графік навчання.

Студентам, які з дозволу адміністрації перервали навчання в університеті, надається академічна відпустка.

Студенти, які пропустили навчання з поважних причин, зобов’язані надати адміністрації Університету виправдувальні документи.

 

Реквізити для оплати за навчання

Одержувач коштів: УАУК
ЗКПО: 24265677
Розрахунковий рахунок: UA813223130000026003000038236

При оплаті обов’язково вказати:

«ПІБ студента» та «оплата за навчання за  ___ семестр»

та вказати семестр (або вказати депозит за користування бібліотекою)

Українсько-американський університет Конкордія випускає успішних висококваліфікованих спеціалістів вже понад 20 років.