БЕСЛІ

БІЗНЕС, ЕКОНОМІКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЛІДЕРСТВО ТА ІННОВАЦІЇ

ISSN 2663-5070

Журнал створено у 2018. Засновниками виступили наукові та освітні організації України та США –  Приватний вищий навчальний заклад-інститут «Українсько-американський університет Конкордія» (Україна), Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (Україна), Університет Конкордія, Інк (США). До редколегії увійшли провідні фахівці з України, США, Німеччини.

Головний редактор: Джозеф Дж. Якобсен,  д-р філос. (Ph.D.), проф., Університет Конкордія, Інк. (США).

Місія журналу: Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації (БЕСЛІ) публікує результати наукових досліджень, які розвивають фундаментальні підходи до розуміння, інтерпретації, моделювання та інтегрування нових знань та підходів у міждисциплінарному контексті. Тематика журналу (бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство або інновації) визначається його метою, а у публікаціях відображені результати міжгалузевих теоретичних й емпіричних наукових розвідок.  БЕСЛІ надає перевагу дослідженням, які присвячено впровадженню  сталого розвитку  для бізнесу та економіки через різноманітні форми лідерства та інновації. Широке коло представлених у «БЕСЛІ» дисциплін створюють фундамент для розвитку широкого кола систем наукових знань, що ґрунтуються на спільних принципах. «БЕСЛІ»  об’єднує та поєднує надбання розмаїття сфер бізнесу, економіки, сталого розвитку, лідерства та інновацій, при цьому залучаючи якнайширший спектр міжгалузевих надбань, які сприятимуть науковому поступу і, сподіваємося, покращенню стану суспільства й довкілля. Завдяки представленим матеріалам дослідники зможуть сформувати новітнє бачення усталених та міждисциплінарних принципів та підходів

Основна наукова тематика журналу:

 • Загальносвітові проблеми економіки, менеджменту та бізнесу
 • Економіка та сталий розвиток
 • Проблеми міжнародної, національної та регіональної економіки
 • Соціально-економічні проблеми гуманітарної сфери народного господарства
 • Економіка та менеджмент освіти
 • Лідерство та інші наукові напрями економічного розвитку сучасного суспільства та економіки майбутнього

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Журнал видається двома мовами: англійською та українською

Журнал зареєстровано у міжнародних базах:

Сайт журналу:

Журнал зареєстровано на сайті бібліотеки ім. В. І. Вернадського

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=besli

 

Адреса редакції: вул. Тургенєвська 8/14, м. Київ, Приватний вищий навчальний заклад-інститут «Українсько-американський університет Конкордія».

Тел. (+380 44) 236 19 16

Email: besli.press@gmail.com

 

РЕДКОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:       

 • Джозеф Якобсен, д-р філос. (Ph.D.), проф., Університет Конкордія Вісконсин (США)

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:  

 • Романовський О. О., д-р екон. наук, д-р пед. наук, проф., Українсько-американський університет Конкордія (Україна);
 • Хвесик М. А., д-р. екон. наук, проф., Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ (Україна);
 • Деніел Сем, д-р філос. (Ph.D.), Університет Конкордія Вісконсин (США)

ВИКОНАВЧИЙ РЕДАКТОР:  

 • Жарова Л. В., д-р екон. наук, проф., Українсько-американський університет Конкордія (Україна)

ПОМІЧНИК ВИКОНАВЧОГО РЕДАКТОРА: 

 • Нижник Т. В., старш. викл., Українсько-американський університет Конкордія (Україна)

РАДНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:           

 • Романовська Ю. Ю., канд. філол. наук., проф., віце-ректор, Українсько-американський університет Конкордія (Україна)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:        

 • Амалян Н. Д., канд. екон. наук, доц., Українсько-американський університет Конкордія (Україна);
 • Бистряков І. К., д-р екон. наук, проф., Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ (Україна);
 • Ван Eйвері Моблі, д-р філос. (Ph.D.), ад’юнкт-проф., Університет Конкордія Вісконсин (США);
 • Верхогляд О. О., д-р філос. (Ph.D.), Українсько-американський університет Конкордія (Україна);
 • Йорн Хендрік Блок, д-р філос. (Ph.D.), проф., Трірський університет (ФРН);
 • Клиновий Д. В., канд. екон. наук, доц., Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ (Україна);
 • Левковська Л. В., д-р екон. наук, проф., Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ (Україна);
 • Метью У. Гуртієнн, д-р філос. (Ph.D.), Університет Конкордія Вісконсин (США);
 • Обиход Г. О., д-р. екон. наук, проф., Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ (Україна);
 • Петер Шпарi, д-р екон. наук (Dr.rer.oec.), проф., Українсько-німецьке товариство економіки та науки (ФРН);
 • Процун Н. М., канд. екон. наук, доц., Українсько-американський університет Конкордія (Україна);
 • Стефан Велк, д-р екон. і політ. наук (Dr.rer.pol.), Магістр Права, поч. проф., поч. консул і спеціальний радник з питань економіки міністра закордонних справ Сан-Томе і Принципі (ФРН);
 • Страшинська Л. В., д-р екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій (Україна);
 • Тайлер А. Уоттс, д-р філос. (Ph.D.), викл.-ад’юнкт, Університет Конкордія Вісконсин (США)
 • Web-редактор: Кінаш А. В., канд. фіз.-мат. наук, доц., Українсько-американський університет Конкордія (Україна)

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!