Викладачі та працівники

Жарова Любов Валеріївна

Доктор економічних наук, старший дослідник.

Завідувачка кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту, професор.

Дізнатися більше...

Закінчила з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2005 році здобула ступінь кандидата наук із спеціальності «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». У 2007 році присвоєно звання старшого наукового співробітника із спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». У 2013 році захистила дисертацію на тему «Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності: теорія. методологія, практика» та здобула науковий ступінь доктора економічних наук із спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Має сертифікати з підвищення кваліфікації курсів економічного спрямування англійською мовою.

Авторка більше ніж 150 наукових публікацій, у тому числі одноосібної монографії (http://nas.academia.edu/LiubovZharova).

Член редакційної колегії польського наукового видання «MIND» (Університет економіки та гуманітарних наук у м. Бєльсько-Бяла) і болгарських наукових журналів «Economics and Management» та «Entrepreneurship» (Південно-західний університет «Неофіт Рільский» у м. Благоєвград, Болгарія), виконавчий редактор міжнародного наукового журналу «Бізнес, економіка, сталий розвиток та інновації».

Співпрацювала з Державним фондом фундаментальних досліджень України, міністерством екології та природних ресурсів України, міністерством економічного розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку та Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Працює професором в Українсько-американському університеті Конкордія (УАУК) з 2017 року.

Процун Наталя Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент.

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту, декан факультету менеджменту та бізнесу, завідувач відділення дистанційного навчання.

Дізнатися більше...

У 2006–2011 роках. навчалася в Національному університеті державної податкової служби України на факультетi економіки та оподаткування. У 2010 році отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію бакалавра міжнародної економіки. У 2011 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра міжнародної економіки.

У 2011–2014 роках навчалася в аспірантурі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі міжнародних фінансів.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (08.00.02). З 2015 року доцент на кафедрі міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту в Українсько-американському університеті Конкордія (УАУК).

Автор понад 20 наукових робіт, з них 9 – у фахових наукових виданнях. Брала участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях з питань реалізації та вдосконалення міжнародних економічних відносин. Є співавтором колективної закордонної монографії.

Сфера наукових інтересів: інноваційний розвиток міжнародних господарських структур; економіка країн, що розвиваються; інвестиції.

Бевзо Галина Андріївна

Кандидат філологічних наук.

 Завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін;доцент; завідувач підготовчого відділення.

Дізнатися більше...

Отримала диплом з відзнакою «Магістр філології» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2012 році.

У 2015 році закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Джерела походження екологічної термінології в англійській та українській мовах» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Верхогляд Ольга Олександрівна

Доктор філософії з управління та адміністрування (Ph.D.).

Проректор з наукової роботи, професор кафедри загальноосвітніх дисциплін.

Дізнатися більше...

Закінчила Миколаївський педагогічний інститут. У 2002 р. отримала ступінь магістра Далласької теологічної семінарії (США) та ступінь доктора філософії Техаського університету (США) «Texas A&M» у 2008 році. Дисертація на тему «Розробка нового індексу вимірювання якості людського капіталу для оцінки й прогнозування рівня економічного розвитку країн» отримала декілька престижних академічних нагород: «Краща дисертація року» кафедри адміністрування в освіті й розвитку трудових ресурсів Техаського університету A&M (США) та премію Академії розвитку персоналу імені Малколма Ш. Ноулза «Краща дисертація року» (США), 2009 рік.

Працює професором у Українсько-американському університеті Конкордія (УАУК) з 2009 року.

Кінаш Анастасія Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук.

Завідувач кафедри інформаційних технологій та інновацій, доцент.

Дізнатися більше...

У 2013 році отримала диплом з відзнакою «Магістр прикладної та теоретичної статистики» Львівського Національного університету ім. Івана Франка.

У 2013–2016 роках навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

У 2016 році захистила дисертацію за темою «Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями». Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2018 року працює в Українсько-американському університеті Конкордія (УАУК).

Є автором більш ніж 25 наукових публікацій.

Буряк Гліб Сергійович

Кандидат економічних наук.

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту.

Дізнатися більше...

Протягом 1999–2005 рр. навчався в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. У 2003 р. отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Міжнародні відносини» та здобув кваліфікацію бакалавра з міжнародних відносин. У 2005 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародний бізнес» та здобув кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з англійської мови.

У 2006–2008 працював на державній службі помічником-консультантом народного депутата України та радником Першого віце-прем’єр-міністра України. У 2010 захистив кандидатську дисертацію на тему «Корупційні відносини в сучасних умовах інституціоналізації світової економіки» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини (08.00.02). У тому ж році обійняв посаду доцента на кафедрі міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин. У 2012 вийшла монографія «Економічні інститути в системі корупційних відносин: міжнародний аспект».

З 2013 року працює доцентом в Українсько-американському університеті Конкордія (УАУК).

Сфера наукових інтересів: нова інституційна теорія, тіньова економіка та корупція, економіка країн, що розвиваються, організаційне управління, ірраціональна поведінка.

Іщук Леся Михайлівна

Почесний доктор УАУК, ступінь спеціаліста філологічної освіти.

Доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін.

 

Дізнатися більше...

У 1975 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Англійська та французька мови». З вересня 1975 року працювала викладачем кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького. У 1983-1986 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання іноземних мов КДПІІМ. У 1986-1989 рр. – старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів КДПІ імені М.Горького.

З 1998 р. – працює на посаді доцента у Українсько-американському університеті Конкордія (УАУК). Почесний доктор у галузі іноземної філології.

Панасюк Сергій Анатолійович

Кандидат юридичних наук.

Професор кафедри загальноосвітніх дисциплін.

Дізнатися більше...

Український вчений-конституціоналіст.

У 2010–2011 р.р. пройшов підвищення кваліфікації в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.

В 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктор філософії в галузі права) (спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право).

У 2015 році успішно пройшов курс «Сертифікація викладачів дистанційного навчання е-Tutor» (курс розроблено Університетом Анкари за підтримки Центру інноваційних методів навчання Школи менеджменту та права Цюріхського університету прикладних наук у рамках проекту інституційного партнерства Швейцарського національного наукового фонду).

Голова правління та засновник ТОВ «Юридична компанія «ВАРТА ПРАВА». Голова Постійно діючого третейського суду.
Член Цільової команди реформ з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Займається науково-дослідницькою діяльністю в галузі конституційного та муніципального права (побічно – міжнародне право та європейське право), є автором більше тридцяти наукових праць, серед яких: проекти НПА, навчальні посібники, методичні рекомендації, НПК до законодавства України, доповіді на міжнародних конференціях, статті у фахових виданнях та ін.

Працює професором в Українсько-американському університеті Конкордія (УАУК) з 2014 року.

«Конкордія, хоча я ще не звик до цієї назви, вражає тим, що на відміну від багатьох масштабних навчальних закладів, є маленьким осередком США в Україні. Починаючи від системи оцінювання, Конкордія – не звичайний ВНЗ. Не знаю яким чином, але цьому Університету вдається зібрати досить непоганих студентів, які прагнуть отримувати знання. Я вже не кажу про володіння іноземними мовами студентами і викладачами. Мені затишно тут викладати та приємно бути частиною цієї команди. Все ще попереду!!!»
Сергій Панасюк, канд. юрид. наук, проф.

Марія-Крістіна Ґваррера Маріані (Італія)

Викладач кафедри загальноосвітних дисциплін.

 

Дізнатися більше...

Марія-Крістіна завжди захоплювалася мистецтвом викладання. Натхненна, пристрасна і творча особистість. Вірить у силу навчання і в неоціненне багатство культури й освіти; жила в багатьох куточках світу – і намагалася чогось навчитися в кожній країні і від кожної культури. Перекладала художню літературу з англійської та іспанської мов італійською та навпаки.

Марія-Крістіна впевнена, що зможе застосувати свої навички для того, щоб підтримати студентів на шляху здобуття знань.

Бентц Йоахім

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту.

 

Дізнатися більше...

Директор з маркетингу міжнародної корпорації «Imperial Tobacco Ukraine».
Випускник Гарвардської школи бізнесу, має 15 років безперервного професійного досвіду в компанії «Beiersdorf» – одній з провідних міжнародних компаній-виробників споживчих товарів в Україні. Працював на різних посадах в організації зі світовим трендом, брав участь у розробці та реалізації ефективних місцевих стратегій FMCG у Чилі, Німеччині та країнах СНД.

Джефф Еванс

Магістр соціальної роботи.

 

Дізнатися більше...

Закінчив університет Міссурі (Сент-Луїс), отримавши ступінь бакалавра з хімії, та Вашингтонський університет Сент-Луїса, отримавши ступінь магістра з соціальної роботи.

Засновник і власник компанії «Central Contracting Inc.» (1981 р.). Попередній досвід роботи: хімік в штаб-квартирі компанії «Монсанто» та «Mallinckrodt». Топ-менеджер в «Roche Laboratories» та «АстраЗенека».

Працюючи з компанією «Landmark Worldwide» (стара назва – «Landmark Education») у США, Канаді й Мексіці, навчив понад 500 волонтерів і співробітників компаній робити ефективні презентації і управляти колективом, розробив і організував більше 50 семінарів для груп від 10 до 300 осіб. Відповідав за списки учасників програм та реєстрацію.

Викладає курс з лідерства («Being A Leader and Effective Exercise to Leadership: An Ontological / Phenomenological Model») в Українсько-американському університеті Конкордія, Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Національному авіаційному університеті, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; проводить семінари й лекції у Ресурсному центрі для викладачів англійської мови імені Жанет Демірей, організованому за підтримки Посольства США, та Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Савчук Марк

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту.

 

Дізнатися більше...

Генеральний менеджер підрозділу професійної продукції «Лореаль Україна». Працює в компанії «Лореаль» протягом останніх 15 років, обіймав відповідальні посади, зокрема очолював підрозділи компанії у Монреалі та Парижі. Зараз працює в Україні на посаді директора професійного підрозділу «Лореаль Україна».

В Українсько-американському університеті Конкордія викладає протягом шести років.

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!