Науково-дослідна робота

Важливою складовою діяльності УАУК є наукова робота. Основні напрями наукової діяльності визначені тематичними планами. Інститут включено до Державного реєстру наукових установ Міністерства освіти і науки України, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВГ  01299 від 16.03.2013 р.).

Науковцями університету виконуються 4 фундаментальні науково-дослідні теми (код –2201020):

  1. ”Дослідження та провадження в систему освіти України теорії та практики підприємницької діяльності вищих навчальних закладів провідних країн світу”(керівник теми – доктор педагогічних наук, професор Романовський Олександр Олексійович), номер державної реєстрації – 0112U001691, терміни  виконання  роботи:  початок – 03.2012 р., закінчення – 12.2019 р.
  2. ”Лідерство в бізнесі й освіті та його роль в соціально-економічному розвитку країни” (керівник теми – доктор педагогічних наук, професор Романовський Олександр Олексійович), номер державної реєстрації – 0113U002092, терміни  виконання  роботи:  початок – 01.2013 р., закінчення – 12.2020 р.
  3. ”Гуманітарні студії”(керівник теми – кандидат філологічних наук, професор Романовська Юлія Юріївна), номер державної реєстрації – 0113U002090, терміни  виконання  роботи:  початок – 01.2013 р., закінчення – 12.2020 р.
  4. ”Проблеми ефективного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні за умов активізації інтеграційних процесів”(керівник теми – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Жарова Любов Валеріївна),   державний  реєстраційний  номер  0113U002091,  терміни  виконання  роботи:  початок – 01.2013 р., закінчення – 12.2020 р.

УАУК видає науковий журнал «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17516-6266 Р від 04.02.2011 р.), програмними цілями якого є: підготовка нової генерації кадрів з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та бізнесу, а також проблеми інтернаціоналізації та глобалізації світового бізнес-середовища, безпеки національних економік в період світової економічної кризи та антикризової політики держави.

Журнал висвітлює широкий спектр теоретичних і прикладних проблем економіки за такою тематикою:

  • Глобалізація, ринкові відносини.
  • Міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес.
  • Проблеми менеджменту, маркетингу, підприємництва та лідерства.
  • Регіональна економіка.
  • Економічна освіта, соціально-економічні трансформаційні процеси в суспільстві.

До наукової роботи залучаються студенти, що плідно працюють у студентських наукових гуртках, створених при кожній кафедрі.

Приймальна комісія

працює
щодня з 9-00 до 18-00
у суботу з 10-00 до 16-00
(неділя вихідний)

за адресою:
м. Київ, вул. Тургенєвська, 8–14,
кім. 1-4

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Соціальні мережі

Дізнатися більше!

Програма Подвійних Дипломів

Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел./факс: (+380 44) 486-06-66

E-mail: info@uacu.edu.ua

Дізнатися більше!