Резолюція

РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської конференції з питань забезпечення якості вищої освіти

З метою постійного та послідовного підвищення рівня й забезпечення якості вищої освіти в Україні, укріплення конкурентоспроможності українських ЗВО на міжнародній арені та удосконалення навчального-наукового процесу та морально-естетичного виховання студентської молоді Всеукраїнська конференція з питань забезпечення якості вищої освіти закликає колективи студентів, науковців, професорсько-викладацького складу та усіх співробітників ЗВО України взяти до відома, підтримати і постійно використовувати в своїй діяльності:

1. Міжнародні принципи якості Міжнародної групи якості (CIQG) Ради з акредитації вищої освіти США (CHEA), що здатні забезпечити основу якості для ініціювання і розвитку позитивних тенденцій на національному, регіональному і міжнародному рівні:

 •  Якість і заклади вищої освіти: Забезпечення і досягнення якості у вищій освіті є основним обов’язком закладів вищої освіти та їх співробітників.
 •  Якість і студенти: Освіта, яка надається студентам, завжди повинна бути найвищої якості незалежно від передбачуваних результатів навчання.
 •  Якість і суспільство: Якість надання вищої освіти оцінюється з урахуванням того, наскільки вона відповідає потребам суспільства, стимулює і зберігає довіру суспільства.
 • Якість і органи державного управління: Органи державного управління відіграють певну роль у заохоченні і підтримці якісної вищої освіти.
 • Якість і відповідальність: Збереження твердого підтримання відповідальності і забезпечення постійних доказів якості є обов’язком закладів вищої освіти і органів із забезпечення якості й акредитації.
 • Якість і роль  органів із забезпечення якості та акредитації: Органи із забезпечення якості та акредитації, які співпрацюють з закладами вищої освіти і їх керівництвом, співробітниками і студентами, відповідають за впровадження і реалізацію процедур, засобів, стандартів і критеріїв оцінювання результатів навчання, які сприяють формуванню спільного розуміння якості.
 • Якість і зміни: Якісна вища освіта повинна бути гнучкою, творчою та інноваційною, розвиватись і вдосконалюватись задля забезпечення потреб студентів, справдження суспільної довіри і збереження розмаїття.

2. Міжнародні ініціативи й гуманітарні «зобов’язання Доброї Волі» із:

 • Декларування і пропагування Міжнародних принципів якості, які, на розсуд ЗВО, повинні бути відображені у їх стандартах, оцінках і процедурах;
 • Співробітництва з іншими зацікавленими сторонами у галузі вищої освіти для сприяння спільного розуміння якості, заснованого Міжнародні принципи якості;
 • Регулярного поширення інформації про підтримку і впровадження Міжнародних принципів якості (у тому числі – результатів ефективного застосування, тематичних і цільових досліджень, інформаційних бюлетенів або іншим доцільним способом);
 • Участі у спільних заходах (практикумах, семінарах і засіданнях) з метою обміну ефективними стратегіями і практичними методами, на основі Міжнародних принципів якості.

3. Усі дозволені чинним законодавством заходи із протидії проявам корупції, зловживанням та іншим негативним явищам у сфері вищої освіти і наукової діяльності, викорінення плагіату, протистояння академічній нечесності та неетичній поведінці членів колективів ЗВО України.

4. Міжнародні принципи оцінки якості діяльності українських ЗВО, у тому числі – широке впровадження міжнародної акредитації на програмному та інституціональному рівні.

 19 грудня 2019 р.